Възможно е срочното и годишно оценяване да се извърши онлайн, прогнозира министърът на образованието

Към момента не съществува риск за заетостта на педагогическите специалисти в общинските и държавните детски градини. Учителите в частните ползват същите права, както и тези в общинските и държавните, но тяхната заетост може да бъде гарантирана само от работодателя им. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев в отговор на парламентарен въпрос какви са мерките за подкрепа на учителите от детските заведения при извънредното положение.

Вълчев припомни, че в детските градини не е регламентирано провеждане на онлайн обучение с оглед възрастовите особености на децата, отделни учители са предприели инициативи, свързани с разпространение на задания и дейности, подходящи за реализиране вкъщи с родителите. Но те нямат задължителен характел.

МОН и Националното сдружение на общините изпратиха препоръки, според които е подходящо за учителите на трета и четвърта група да прилагат режим на работа 2/3, при който в една седмица два дни са работни, а в три те ползват платен отпуск, като следващата седмица е обратното. За учителите от първа и втора група режимът на работа е 1/4, при който в седмицата един ден е работен, а в останалите четири те взимат платен отпуск. Съобразно конкретните потребности за подкрепа на децата могат да бъдат включени психолози и педагогически съветници също в режим 1/4. По този начин може да се предотврати рискът от изчерпване на платения годишен отпуск, коментира министърът.

Той прогнозира, че е възможно срочното и годишно оценяване да се извърши в онлайн среда, ако бъдат удължени мерките за предотвратяване разпространението на коронавируса. Затова МОН има готови варианти за по-късно провеждена на националното външно оценяване и зрелостните изпити.