Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заяви, че ще бъде обсъдено предложението за увеличаване на броя дни за отсъствие от училище по семейни причини с министъра на здравеопазването. Припомняме, че преди няколко дни Съюзът на работодателите в системата на народната просвета поиска да се увеличи броят на отсъствията по домашни причини в условията на пандемия – особено в начален курс.

“Като аргумент чух, че децата не е добре да ходят пред здравните кабинети на личните лекари, където се получава струпване и на родители. Възможността за отсъствия по семейни причини е за 10 дни, като три от тези дни са съгласие на класния ръководител, а три дни – с разрешение на директора на училището“, обясни Вълчев.

Той отбеляза, че засега няма необичайно струпване пред лекарските кабинети, но вероятно това ще се случи през януари и февруари, когато дойдат сезонните грипни вируси. Колко да бъдат тези отсъствия по семейни причини – 10 или 15, тепърва ще се обсъжда. Министърът напомни, че при над 20 процента от децата липсва отговорност на родителите към образованието и за тях това ще е възможност да не ходят на училище.

“Ще говорим също със социалните партньори и с родителите, но въпросът не е еднозначен, защото, ако едно дете не отиде на лекар, рискуваме част от симптомите да не бъдат забелязани от родителя. Той няма тези професионални познания и медицинските специалисти категорично препоръчват децата да отидат на лекар”, каза още Вълчев.