Целта е да обхванем 4-годишните, чийто майчин език не е българският, каза министърът на образованието на дискусия по темата, организирана от омбудсмана


Обхващането на  4-годишните в предучилищното образование е най-силната интеграционна мярка за децата, чиито майчин език не е българският и липсва отношение към образованието. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на дискусията “Възможност и предизвикателства при въвеждане на задължително предучилищно образование за четиригодишните деца”, организира от омбудсмана Диана Ковачева, в която участва и министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

„Изследванията показват, че през периода между три и седем години в най-голяма степен се формират мозъчни връзки при децата, формира се също интелигентност, когнитивност, социални, емоционални и езикови умения. Всички развити европейски страни имат политики за разширяване на обхвата на децата в предучилищното образование”, каза министър Вълчев и поясни, че у нас 78% от четиригодишните посещават детска градина, петгодишните, които са обхванати, са 91-92%. Най-висок е процентът на шестгодишните – 93-94%.

Разликата между 78 и 100% били децата от семейства, чийто майчин език не е българският и в които липсва отношение към образованието, обясни министър Вълчев и уточни, че държавата ще поеме разходите за издръжка на 4-годишните, както с малчуганите в подготвителните групи.

“Това означава 15 млн. лева допълнително, закуски и  учебни помагала. Предвидени са и 34 млн. лева за възстановяване на таксите на част от родителите, като това ще е целева помощ за посещението на детска градина”, обяви министърът.

Той за пореден път заяви, че в големите градове има недостиг на места, основно заради вътрешната миграция в страната. Затова се предвижда и двугодишен гратисен период за общините, в които е налице криза за места. В тазгодишния бюджет са заложени 70 млн. лева за дострояване на училища и за строеж на детски градини. Още толкова се предвиждат и за догодина.