На среща с УС на Съюза на работодателите министърът се ангажира за подписване на правилата за възнаграждения на школските шефове до 15 януари

Министърът на образованието Красимир Вълчев апелира към директорите да създадат възможности за повишаване на заплатите на учителите със 17% и с 10% на непедагогическия персонал до края на месец януари или най-късно през февруари.

Той взе участие в работна среща с Управителния съвет на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. На срещата министърът подчерта изключително важната роля на директорите за динамичнито развитие на образователните институции, за създаването на стабилност и сигурност в педагогическите колективи и за въвеждането на иновации и нови методи на преподаване.

Красимир Вълчев се ангажира за подписване на правилата за заплати на директори до 15 януари, като категорично заяви, че при изплащането на допълнителните трудови възнаграждения трябва да се отразят активностите и усилията на директорите чрез коефициенти от 0 до 2 по отношение на ДТВ на колектива. Коефициентите ще бъдат ясно разписани в правилата и ще са единни за директорите. Като ще отразяват основните образователни политики и тяхното прилагане в учебните заведения . По думите му регионалните управления на образованието имат потребност от този коефициент, който да регулира дейността на директорите и там, където има недостатъчно активни школски шефове, да бъде приложен по-нисък коефициент.

Министърът пое ангажимент за регулярни работни срещи с УС на Съюза.

Решено бе отбелязването на 30 години от създаването на Съюза да бъде първата седмица на юни в София, а четвърта спартакиада на директорите да се проведе на 5,6,7 април в Сандански.