Образователният министър Красимир Вълчев слага край на излишния материал в учебниците. Това става с публикуваните за обществено обсъждане промени в Наредбата за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Според тях съдържанието на учебниците не трябва да надвишава знанията, които учениците трябва да придобият по съответната учебна програма. Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба се приемат до 15 април.

Според  изискванията в действащата наредба, уроците в учебника трябва да отговарят напълно на учебна програма. Това не ограничава издателствата да добавят любопитна информация, която част от учителите също държат да бъде научена.

Според министъра допълнителното съдържание в учебниците, извън изискваното в учебната програма, затруднявало учениците при усвояването на материала и те по-скоро се фокусирали върху придобиването на знания, отколкото върху използването им по време на тестове и изпитвания. С предложните промените се цели учениците да проявят по-голям интерес към съответните предмети и изграждане на умения за учене.

В промените е посочено ясно какво трябва да бъде включено в помагалата по различните предмети. Съдържанието на учебника по общообразователните предмети („Български език”, „Литература”, „Математика”, разказвателните и практически насочените предмети), по профилирана подготовка, по майчин език, по религия и по хореография не трябва включва теми нови понятия, които не са заложени в програмите. Информацията в уроците не трябва да надвишава това, което се изисква да усвоят учениците според учебната програма. По чуждите езици също трябва да се следват тематичните области и да се трупат знания по четирите основни умения – слушане, четене, говорене и писане, нови знания.

Краят на излишния материал е и за съдържанието на учебника по учебен предмет или модул от общата професионална подготовка. То  трябва да отговаря напълно на съответната учебна програма по отношение на поставените цели и очаквани резултати от типовия учебен план. Уроците в помагалата за деца със специални образователни потребности пък трябва съответстват напълно с дадения специален предмет, специфичните методи на обучение по него, както и темите и структурата на учебната програма.