Директорите подават данни само за деца в риск от отпадане от образователната система

Край на докладите до Регионалната здравна инспекция за всички ученици с допуснати над 50 отсъствия. Това се посочва в писмо на директора д-р Сийка Димчева, с което се преустановява практиката за изпращане на информация и медицински бележки до РЗИ-Пловдив за натрупани над 50 отсъствия.

Досега от класния ръководител се изискваше да уведомява писмено директора на училището, а школският мениджър – РЗИ ( с изключение на случаите за издадени документи при престой в лечебно заведение) за извършване на проверка на издадените медицински бележки.

Занапред директорите следва да подават данни при необходимост само за учениците  в риск от отпадане от образователната система, съобразно изискванията на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.