За посещение в библиотеката вече няма да е нужно писмено информирано съгласие от родителя.

Дават свобода на училищата сами да изберат начина за уведомление на родителите – по мейла, с SMS или във Фейсбук групата на класа

За посещение в библиотеката вече няма да е нужно писмено информирано съгласие от родителя.
За посещение в библиотеката вече няма да е нужно писмено информирано съгласие от родителя.

Уреждането на еднодневни ученически посещения ще протича без досегашната бумащина от следващата учебна година. Това става ясно от проекта на изменение и допълнение на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование, качен за обществено обсъждане на сайта на МОН. Досега дори за разходка до зоологическата градина или читалището, за посещение на музей или театрално представление родителите трябваше да попълват писмени декларации, че са информирани за въпросното мероприятие. Това трябваше да организират класните или учителите по съответния предмет 7 дни преди неговото провеждане.

Когато става дума за повече от един клас, организацията е огромна и нерядко преподавателите предпочитат да си спестят бумащината, оставайки в клас. Родителите трябваше да попълнят декларации за информирано съгласие, да ги върнат обратно на децата си, които да ги представят в училището. С промените тази процедура отпада, но семействата ще трябва да бъдат информирани, ако децата бъдат извеждани извън училище. Новият проект обаче дава свобода на училищните ръководства сами да изберат начина, по който да уведомяват родителите. Това може да стане по мейла, във Фейсбук групата на класа или пък с SMS. Конкретните процедури ще трябва да бъдат разписани в правилника на всяко училище. Това ще олекоти процедурата по извеждане от училище  и без загуба на излишно време и хартия учениците ще могат да посетят някой музей, историческа забележителност или културен обект.

В някои случаи обаче може да се наложи и писмено съгласие, ако ученикът е със специални образователни потребности. Писменото съгласие остава като изискване, ако учениците ще ходят на екскурзия, на която ще прекарат няколко дни извън домовете си.