С отмяната на Наредба 16 падат 170 документа, доволни са социалните партньори след решението на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество

1 (33)

Наредба № 16 за управление на качеството на институциите да бъде отменена.Това реши Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование на свое заседание. Социалните партньори бяха единодушни, че с отпадането на документа в значителна степен ще се облекчи работата на образователните институции. Наредбата, с която се определя държавният образователен стандарт за управление на качеството в институциите, бе приета през декември 2016 г. съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование. В нея се предвиждаше на всеки две години да се прави анализ, планиране и изпълнение на дейностите и внасянето на подобрения в работата на детските градини и училищата в съответствие със стратегията на образователната институция. В момента група в МОН работи по създаването на нова Наредба за качеството. Целта е новият документ да влезе в сила от следващата учебна година.

С отмяната на Наредба 16 падат близо 170 документа, заложени в процедурите по нея и това е първа стъпка в борбата с бумащината, заявиха от синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”.

Предстои и промяна в Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в която ще се търси оптимизиране на твърде обемистите атестационни карти. Прави се и преглед на всички останали наредби, за да се види как може да се намали административната тежест.

Социалните партньори ще подпишат Анекс към Колективния трудов договор за увеличение на работните заплати с всички допълнителните средства, които ще получат някои образователни институции. 35 милиона ще бъдат осигурени за увеличение на месечните възнаграждения и 55 милиона за промяната на делегираните бюджети. До края на месец декември анексът ще бъде подписан. Само в около 40 от всички над 4200 детски градини и училища в страната не е постигнато 15-процентното увеличение на заплатите.

На тристранния съвет бяха обсъдени и трудности относно изплащането на допълнителните възнаграждения за получена професионално-квалификационна степен (ПКС) предвид забавеното издаване на официален документ за придобиването ѝ.

17 297 деца са записани отново в образователната система и посещават детска градина или училище вследствие работата на екипите. На терен са работили 1103 екипа, които продължават обходите и ще предприемат мерки за превенция на повторно отпадане. Министърът на образованието Красимир Вълчев ще поиска да се попълва присъствен лист за всяко планирано посещение, за да се събере информация къде има проблеми. Във връзка със санкциите на родители, които не осигуряват присъствието на учениците, са пренасочени в училищата 6 милиона лева, част от които следва да се ползват за допълнителни плащания на учителите, които са участвали в дейностите по обхват и преодоляване на образователни дефицити.