Подаването на документи е до 27 юни, кандидатите се явяват на тест и интервю

Конкурс за три експертни длъжности в Регионално управление на образованието – Пловдив обявява МОН. Вакантните позиции са за старши експерт по организация на средното образование, старши експерт по професионално образование и старши експерт по приобщаващо образование.

Кандидатите решават тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност. Допуснатите до втория етап се явяват на интервю.

Крайният срок за подаване на документите е 27 юни.