Асоциацията на европейските журналисти и комисия “Фулбрайт” за втора поредна година организират летен журналистически лагер за гимназисти. Той ще се проведе между 28 юни и 5 юли в Американския университет в Благоевград, като ще бъде голямата награда за авторите на най-добрите материали на английски език, публикувани на младежката платформа sCOOL Media. Целта на лагера е да помогне на учениците да развият своите писмени и репортерски умения. По време на обучението те ще работят по свои медийни проекти с помощта на български и международни експерти.

Желаещите да участват в конкурса трябва да са ученици между 8 и 12 клас. Материалът може да е по обявените от sCOOL Media теми на месеца или пък по нещо, което кандидатът е избрал да отрази. Журито от представители на sCOOL Media, комисия “Фулбрайт”, Посолството на САЩ и журналисти ще класира най-добрите материали, чиито автори ще се борят за места в лятната програма. Използване на журналистически стил, добра структура на материала, умело използване на цитати, привличане на вниманието на публиката, новинарска значимост, добри техники на интервюиране, креативност и оригиналност са критериите, по които ще бъдат оценявани материалите. Изискването е да са на английски език.

Одобрените кандидати за итнервю ще получат обаждане от журито за следващи стъпки. Победителите ще бъдат обявени през юни 2020 г. В случай че материалът е бил изготвен от група ученици, ръководителят на екипа ще получи номинация за участие в летния лагер.

Журналистическите материали се изпращат на sCOOL Media до 15 април (editor@scoolmedia.com)