Кандидатите подават документи от днес. Знакови училища в Пловдив ще имат нови ръководства до края на календарната година

Конкурси за директори ще се проведат в 29 училища от областта. Въпреки че учебната година стартира преди 10 дни, в рекорден брой училища в Пловдивско ще има смяна на ръководствата. Става дума за учебни заведения, в които на шефския стол стои временно изпълняващ длъжността. Подаването на документи започва от днес и продължава до 29 октомври в Регионалното управление на образованието.

Изискването към кандидатите е да притежават диплома за висше образование по професионално направление от класификатора, която да им позволява да формират норматив като преподаватели и да имат не по-малко от  5 години учителски трудов стаж. Други изисквания са да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, да нямат наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и да не са осъждани.

Конкурсът се провежда в три етапа. Допуснатите по документи се явяват на писмен изпит-тест с 50 въпроса за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността, а след това на интервю. Комисията при събеседването ще оценява професионалната подготовка, организационни, комуникативни и административни компетентности на кандидатите.

Знакови пловдивски училища ще имат нови директори – Математическата гимназия, ЕГ „Иван Вазов”. Конкурс ще има и за НУ “Климент Охридски”, където доскоро шефското си място пазеше бившата кметица на район “Централен” Райна Петрова.

Ето и списъка с училищата, за които ще се провеждат конкурси:

 

 1. ОУ „Никола Вапцаров“                      гр. Асеновград                         Асеновград
 2. ОУ „Проф. Асен Златаров“                 с. Боянци                                Асеновград
 3. ПГ „Св. Патриарх Евтимий“                гр. Асеновград                        Асеновград
 4. ОУ „Иван Вазов“                                с. Калояново                           Калояново
 5. ОУ „Христо Г. Данов“                         с. Розино                                Карлово
 6. ОУ „Райно Попович“                           гр. Карлово                            Карлово
 7. ОУ „Климент Охридски“                      с. Скутаре                             Марица
 8. ОУ „Христо Смирненски“                     с. Строево                             Марица
 9. НУ „Климент Охридски“                      гр. Пловдив                           Пловдив
 10. ОУ „Душо Хаджидеков“                       гр. Пловдив                           Пловдив
 11. ОУ „Д-р Петър Берон“                         гр. Пловдив                           Пловдив
 12. ОУ „Кочо Честеменски“                       гр. Пловдив                           Пловдив
 13. ОУ „Тодор Каблешков“                        гр. Пловдив                           Пловдив
 14. ОУ „Димитър Димов“                           гр. Пловдив                           Пловдив
 15. ОУ „Стоян Михайловски“                     гр. Пловдив                           Пловдив
 16. ОУ „Захари Стоянов“                           гр. Пловдив                           Пловдив
 17. ЕГ „Иван Вазов“                                  гр. Пловдив                           Пловдив
 18. МГ „Акад. Кирил Попов“                      гр. Пловдив                           Пловдив
 19. СУ „Св. Седмочисленици“                    гр. Пловдив                           Пловдив
 20. СУ „Константин Величков“                   гр. Пловдив                           Пловдив
 21. ПГ по транспорт „Гоце Делчев“            гр. Пловдив                           Пловдив
 22. ОУ „Васил Левски“                              с. Виница                               Първомай
 23. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“              с. Караджалово                      Първомай
 24. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“              с. Дълбок извор                     Първомай
 25. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“              с. Куртово Конаре                  Стамболийски
 26. СУ „Отец Паисий“                                гр. Стамболийски                  Стамболийски
 27. СУ „Христо Ботев“                               гр. Съединение                      Съединение
 28. ОУ „Христо Ботев“                               с. Паничери                           Хисаря
 29. СУ „Христо Смирненски“                      гр. Хисаря                             Хисаря