Тестът ще съдържа два модула и ще се генерира в деня на провеждането му, в залите трябва да има видеонаблюдение

Конкурсите за директори на общински и държавни училища ще се провеждат по сходни на матурите правила. Това става ясно от Наредба №16 от 1 юли 2022 г. Както „Уча в Пловдив“ вече писа, 38 учебни заведения в Пловдив и областта ще имат нови директори през новата учебна година. Крайния срок, в който кандидатите за участие в състезанието могат да подадат документи, е 8 август.

Конкурсът се провежда в два етапа: писмен изпит, който включва решаване на тест и на казуси; и защита на концепция за стратегическо управление на институцията. Концепцията се представя при подаване на документите.

Писменият изпит ще съдържа два модула. Първият включва решаване на тест с 40 въпроса, всеки с не по-малко от три варианта на отговор, от които един верен, а вторият – въпроси със свободни отговори и казуси. За провеждането на втория модул трябва да бъдат осигурени най-малко два комплекта с копия на нормативните актове по чл. 6, ал. 4, които кандидатите да ползват при нужда. Тестът проверява знанията и уменията им да се справят със задачи, свързани със задълженията на ръководния пост – педагогическа и управленска компетентност, административна и правна култура, планиране, организиране и контрол, социална и гражданска компетентност. Времето за решаване на първия модул е 50 минути, а за втория – 70. Между двата модула е предвидена почивка от 15 минути.

В Наредбата е посочено, че тестът и казусите се генерират в деня на провеждане на изпита и се изпращат по модули от Министерството на образованието и науката. Както се изискваше от зрелостниците на ДЗИ  да изключат личните електронни устройства и да ги поставят на определено за целта място, същото изскване ще бъде поставено и към кандидат-директорите.

В комисията за общинските училища влизат двама представители на Регионалното управление на образованието, излъчени от началника на РУО, представител на МОН, определен от министъра на образованието и науката, представител на общинската администрация, определен от кмета на съответната община, както и член на обществения съвет в училището.

А в комисията за заемане на длъжността „директор“ на държавно неспециализирано училище се включват двама представители на РУО, представител на финансиращия орган, на обществения съвет на училището и на МОН.

Максималният брой точки за всеки казус е 5. Критериите за оценяване на казусите са: описание на възможните проблеми – с максимален брой точки 2; правилно прилагане на нормативната уредба, относима към казуса – с максимален брой точки 1; предложение за решение с формулирани правилни изводи – с максимален брой точки 2. Казусите се оценяват от двама членове на комисията, определени от председателя, всеки от които формира оценка, която мотивира писмено. Общата оценката на казуса е средноаритметична от индивидуалните.

Максималният резултат, който може да получи всеки кандидат от писмения изпит, е 50 точки. 30 точки се изискват, за да може да се счита за успешно издържал тази част. При по-нисък резултат той не се допуска до защита на концепция. Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите, като на допуснатите до защита на концепцията се съобщават писмено датата, мястото и часът на провеждането на втория етап.

Писменият изпит се засекретява преди проверката от комисията по провеждане на конкурса.

Защитата на концепцията може да се насрочи най-рано след 2 работни дни от обявяването на резултатите от писмения изпит. Изискване към всички членове на комисията ще бъде да са се запознали предварително с концепцията, от която трябва да проличат уменията на кандидатите за стратегическо мислене – определяне на мисия, визия, цели, действия и резултати, както и умения за представяне, защита и реализиране на концепцията. Неслучайно сред критериите за оценка са съответствие на концепцията със спецификата на институцията; аргументираност на направените предложения, визия за дългосрочно развитие; мотивация за заемане на длъжността; нагласа за работа в екип и за усъвършенстване; комуникационни умения.

Максималният резултат, който може да бъде получен за концепцията, е 50 точки. А от цялостното си представяне на конкурса – 100 точки.

Окончателният резултат на всеки кандидат се формира като сбор от резултатите от писмения изпит и от защитата на концепцията, като в класирането участват само кандидати, получили не по-малко от 60 точки от двата етапа.

Видеонаблюдението се осъществява при предприемане на необходимите технически и организационни мерки за защита на обработваните лични данни. Видеозаписите се съхраняват за период от 2 месеца от приключването на конкурса.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.