Две нови школи ще бъдат разкрити от началото на новата учебна година в Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК Пловдив – по компютърно програмиране за деца  по триатлон.

Школата по компютърно програмиране е предназначена за ученици от 3., 4. и 6. клас, като целта на обучението е да бъдат изградени основите на информатиката. Децата ще се научат да пишат на един от най-дружелюбните езици за програмиране С++, който, освен че ще им помогне да усвоят лесно най-известните математически алгоритми, ще им даде и поле за изява на националната олимпиада по информатика, както и съпътстващите я турнири и състезания.

Триатлонът за деца в ученическа възраст допринася за укрепване и развитие на дихателните функции и кръвообращение, за закаляване, развитие на координацията и издръжливостта на децата. Участниците ще придобиват знания и умения за трите дисциплини в този спорт – плуване, колоездене и бягане.

Обучението в ЦПЛР е безплатно. Приемът в школите се осъществява чрез подаване на заявление по образец, което може да бъде получено на хартиен носител в сградата на Центъра на бул. „Шести септември“ 193, или да бъде изтеглено от официалната уеб страница на ОДК – www.odk-plovdiv.com.

Записването на деца и ученици в школите и съставите е целогодишно.