Комплекс за ранно детско развитие ще отвори врати през април тази година. Кметът Здравко Димитров заедно със заместник-кмета по социални дейности Георги Титюков и изпълнителният директор на фондация „За нашите деца“ Иванка Шалапатова направиха оглед на място на специализираните кабинети, в които децата на Пловдив ще имат достъп до професионална, интегрирана и цялостна подкрепа, за да развият своя пълен потенциал, а семействата в затруднено положение ще намерят хора, на които да се доверят и които да им помогнат да повишат родителските си умения и да придобият увереността да полагат най-добрите грижи за своите деца. Комплексът се помещава в бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович“ в Пловдив.  Той ще е първият подобен в областта, който ще осигурява достъп до услуги за деца от 0 до 7 години с трудности в развитието, деца без родителска грижа или настанени в приемно семейство, също и подкрепа на родители в затруднено положение.

Комплексът за ранно детско развитие се изгражда благодарение на дарителската кампания на „Фондация за нашите деца“, в която се включиха много граждани и фирми и с подкрепата на община Пловдив, която предоставя на фондацията помещенията, в които услугата да се настани и финансиране от близо 200 хил. лв. за строително-ремонтни дейности и външен асансьор, който да улесни достъпа до центъра. По време на посещението кметът провери напредъка на проекта, който по думите му ще предлага прекрасни условия за деца и родители, които имат нужда от подкрепа. „Този център е пример, че когато институциите и неправителствените организации работят заедно могат да впрегнат обществена енергия в истински смислени каузи, които постигат реални резултати. Щастлив съм, че превърнахме това място в център за модерни социални услуги, където потребителите могат да получат адекватна помощ и подкрепа“ заяви Здравко Димитров.

На територията на комплекса се помещават още: „Дневен център за хора с увреждания с възможност за заместваща грижа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с увреждания“, „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца“, „Кризисен център за деца“, „Национален алианс за работа с доброволци“.

От месец март там ще заработят и „Дневен център за деца с увреждания“, „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания“, „Център за обществена подкрепа за деца и семейства“, „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с разстройства от аутистичния спектър“, които са част от европейския проект за подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в Община Пловдив.