120 лева е кандидатстудентският изпит по химия и биология в Медицинския. От 20 до 42 лева  искат пловдивските вузове от зрелостниците, които влизат в класирането с матура

2-2-300x224

Пловдивските вузове компенсират орязания държавен прием в икономическото и в направление “Администрация и управление” с прием платено обучение. Това показва проектите на решение на Министерски съвет за броя на приеманите студенти в държавните вузове, за които се осигуряват средства за издръжка, и за приема срещу заплащане.

Пловдивският университет има одобрени 106 бройки за “Администрация и управление” и 181 – за “Икономика”. Вузът обаче получава разрешение да приеме съответно още 144 и 229 души по двете професионални направления. Държавният прием за “Право” е 152, 50 могат да влязат платено. Едва 24 са разрешените бройки за “Туризъм”, отпуснати са още 30 за платено. 124 кандидат-студенти ще влязат по държавна поръчка психология, но се допуска прием на 50 срещу заплащане.

Тазгодишният прием на ПУ е приблизително като предходния – 3498 бройки, като най-висок е за “Компютърни науки” – 576. Следват педагогическите – 555 и филологиите – 517. Има разрешение и за 110 платено във филологическото направление. 730 места се отпускат общо за платен прием.

Аграрният университет ще приеме 400 редовно и 250 задочно. 60 са бройките за магистър след бакалавър. Само 32 са местата за “Администрация и управление”, а с две по-малко – за икономика. 25 са бройките за “Туризъм”. Вузът обаче има опция да приеме 142 платено.

Третото пловдивско висше училище, на което е разрешен платен прием, е Медицинският университет, но само 30 бройки за рехабилитатор, помощник-фармацевт и зъботехник. В момента тече процедура за повишаване на капацитета, затова все още не е ясно колко ще е приемът за медицина, но искането е за 150 души. Стоматолозите ще са 100, 82 – фармацевтите.

924 е общият прием на Университета по хранителни технологии. Там също има орязване на икономиката до 23 бройки. 80 са местата за “Туризъм”. Най-много студенти ще бъдат приети в “Хранителни технологии” – 550. 80 са бройките са “Компютърна техника”, 65 – за “Енергетика”, 46 – за “Биотехнологии”, за “Електроника и автоматика” – 40, за машинно и общо инженерство, съответно 23 и 17.

Държавният прием на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство е 269.

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите има разрешение за 2837 места редовна, задочна и дистанционна форма. Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – за 1200 бакалаври и магистри, а 624 за местата за Висшето училище по сигурност и икономика.

С министерско постановление вече са утвърдени и таксите за кандидатстудентските изпити. Най-високи са в Медицинския, който от тази година провежда общ тест по биология и химия – 120 лева. За етика, скулптиране, социална медицина и мениджмънт таксата е наполовина.

Аграрният иска 45 лева за първи и 20 за всеки следващ изпит. Таксата за участие в кампанията и класирането с признаване на оценка от матура е 30 лева.

42 лева за един приемен изпит и такса за участие в приема ще се плаща в УХТ. За всеки следващ студентите ще се бръкват по 36 лева.

В ПУ и АМТИИ първият изпит струва 30 лева, а всеки следващ – по 20. 20 ще се плаща и за участие в класирането.