Как да се предпазят да не стават жертва при пътуване в страната и чужбина или докато търсят работа разясни секретарят Таня Иванова на гимназистите

Местната комисия за борба с трафика на хора бе виртуален гост на ученици от ЕГ „Иван Вазов“. Срещата се състоя в платформата Hangout Meet във времето, предназначено за разговори с педагогическия съветник Теодора Пампулова.

Секретарят на Комисията Таня Иванова обясни, че трафикът на хора е най-бързо развиващата се престъпна дейност, застрашаваща безопасността и сигурността на младите хора. Тя даде полезни съвети на присъстващите в онлайн дискусията тийнейджъри за това как могат да се предпазят и да не станат жертва на трафик на хора, когато пътуват в страната и в чужбина, когато избират работа и работодател, по какъв начин да помогнат на близък техен приятел, обект на престъпление срещу личността с цел експлоатация.

Учениците бяха впечатлени от актуалните статистически данни, показващи мащабността на този социален и криминален феномен с множество измерения – трафик на хора с цел сексуална експлоатация, трудова експлоатация, джебчийство и просия. Особен интерес породи явлението „Loverboy“ – свързано с влюбването в човек, който се оказва трафикант.

Трафикът на хора е третият по големина източник за средства за организираната престъпност след трафика на наркотици и оръжия – 32 млрд. долара годишно. България е страна на произход и транзит и в по-малка степен дестинация за жертвите.