Съд за словесно и физическо насилие върху учителите, предлага министър Танев
0000183397-article3
Министерството на образованието ще предложи сериозно преструктуриране на системата, заяви днес министър Тодор Танев, който представи реформите в  образованието.  Според него сега съществуващата, разделена на училищно и висше, не работи добре и има “вакуум на връзки, както с производството, така и между образованието и науката”. Ще бъде въведено колежанско образование, което да дава и професионална диплома.

“Първата степен ще бъде предучилищното и училищното образование, а втората – колежанското”, обясни Танев. Колежанското образование ще е вид професионално обучение и ще се регламентира със Закона за професионалното образование. Според Танев подобно образование имало в Австрия, Швейцария, Германия, Великобритания. У нас то ще може да се получава след завършено средно образование, а обучението ще е “с елементи на висшето образование”.

Ако обучението в колежите продължава две години, завършилите ги ще получават майсторска диплома. “Получилите тази диплома могат, когато искат, да продължат още една година в същия колеж, за да получат колежанско образование за специалист”, обясни Танев и добави: “Същите хора ще могат да продължат, когато поискат, и във висшето образование, но с малко доучване, и ще могат да кандидатстват – след като са получили бакалавърската степен – и в магистърска степен”. От думите му стана ясно, че изпитите през последната година в колежа ще се признават, ако младежите решат да продължат в университет. Това ще става без изпит и няма да е нужно да изкарат целия курс на обучение, за да вземат диплома за бакалавър.

 И в момента у нас съществуват колежи, в които обучението продължава 3 години, а завършилите ги получават диплома за “професионален бакалавър”. Тя не е равностойна на бакалавърската степен, получавана в университети и с нея не може да се кандидатства за магистър. Преди години колежите замениха т. нар. полувисши училища. Танев съобщи, че се планира да бъдат апробиран в Северозападния район на страната два интегрални колежа, които ще са нови структури.

Третата степен в новата образователна система ще е за висшето образование. То обаче също ще бъде променено, тъй като структурата му била “много закостеняла”. Основната предложена промяна е и департаментите да са част от основната структура на висшите училища заедно с факултетите. “Еманципация на специалността е необходима, това не е някакво наше хрумване, така са структурирани университетите Харвард и Оксфорд”, коментира министърът.

Четвъртата степен на образованието ще са центровете за върхови постижения или клъстерите. “В един такъв клъстер може да участват “структурни единици на висши учебни заведения”, както частни или държавни изследователски звена (институти на БАН) и дадено производство”, обясни Танев. Подобни структури съществували във Франция.

Инкриминиране на физическите и словесни посегателства срещу учителите, предложи министърът. Според него насилието и неуважението са сред основните проблеми и в училище, а за дрогата се говорело все по-малко. Затова Министерството на образованието и науката ще работи заедно с Министерството на вътрешните работи за преодоляването на тези проблеми.