Частните детски градини и училища, които ще искат държавна субсидия, също трябва да създадат новата структура. Крайният срок е до коледната ваканция

dscf9905

Кой ще контролира обществените съвети и те ще носят ли отговорност за своите решения? Как да накараме родители на децата от малцинствата, които неглижират образованието им и нехаят какво се случва в училище да членуват в контролен орган, който трябва да е коректив на нашата работа. Това бяха част от въпросите, които поставиха директори на детски градини и училища днес на обучителен семинар за функционирането на съветите.

Обществените съвети към детските градини и училищата ще отчитат  дейността си пред родителите, а срокът за създаването им се удължава до края на календарната година.

Идеята за създаването на новия орган е прозрачност и контрол в дейността на детските и учебни заведения. Частните градини и училища, които искат държавна субсидия, също ще трябва да създадат съвети. Членовете му ще участват в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище, ученическите униформи и дори при избора на фирми за столово хранене и доставка на безплатни закуски.

Съветът ще дава и становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи. Членовете му ще имат думата за училищния учебен план и избора на учебници.

Предвидено е представител на родителите да участва в комисиите за атестиране на директорите, при провеждането на конкурс за директор, както и да има представител при създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.