Класната стая на открито в НУ "Хр.Ботев" изградена от ЕВН.

Новата придобивка на стойност 12 000 лева е награда от спечелен конкурс по програма „Часът на Иви и Енчо. Занимателни обучения за енергия и екология“

 EVN_klasna_staya2

С класна стая на открито награди НУ „Христо Ботев“ ЕVN. Новата придобивка  е факт, след като учениците от IV г клас на училището се оказват победители в конкурса от миналата учебна година за изработване на макет, посветен на тема „Екологичен град“. Макетът представя идеите на учениците за екологичен град, в който потреблението на енергия е енергийно ефективно, разумно и екологично. Конкурсът е част от дългосрочната инициатива на дружеството „Часът на Иви и Енчо. Занимателни обучения за енергия и екология.“ С първото място учениците от НУ „Христо Ботев“ получиха и голямата награда.

Класната стая на открито, чиято лента бе официално прерязана днес, е изградена в двора на училището на площ от 32 кв. м. Иновативната постройка ще позволи децата да са по-близо до природната среда посредством интегрирането на класната стая в околното пространство и изграждането й предимно от естествени материали. Освен с местата за ученици, стаята разполага и с дървени кашпи за луковични растения, на които ще могат да провеждат свои опити и наблюдения за растенията. Новата придобивка е на обща стойност над 12 000 лв.

Инициативата на EVN за обучение на ученици в разумно използване на енергийните ресурси и опазване на природата се реализира за 8-ма поредна година. Тя е одобрена от МОН. През 2016/17 година програмата включва обучения за общо над 11 300 ученици от 511 паралелки от втори, трети и четвърти клас в общо 58 училища.

EVN_klasna_staya1