По-малко от половината желаещи бяха класирани за общинските ясли и детски градини. В поредното класиране взеха участие 1035 деца, но приетите са едва 428.

Най-голям брой подадени заявления – 783, са за деца в яслена възраст, 105 – за първа група, 51 – за втора, 57 – за трета и 39 за четвърта възрастова група. Част от децата кандидатстват за преместване.

Обявените места за яслените групи бяха 341, а класираните са 329. 102 места са местата за първа група, но приетите са 31. Толкова са и за втора група при 77 вакантни позиции. За трета възрастова група местата бяха 69, а класираните 21. 16 деца са намерили място в четвърта група при обявени 63 свободни места. Все повече нараства броят на приетите в яслените групи, тъй като наближава моментът, в който 3-годишните ще напуснат ще постъпят в детска градина.

Класираните трябва да бъдат записани до 30 август в детските заведения, в които са приети. Документи за доказване на адресната регистрация на децата не са необходими, тъй като проверките са автоматични.

Следващото класиране ще се проведе на 12 септември. Свободните места ще бъдат обявени до 31 август. За улеснение на родителите в системата има функционалност, чрез която могат да съпоставят броя свободни места и чакащите за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни се променят в реално време според подадените заявления в електронната система за прием dz-priem.plovdiv.bg.