Коя професия е подходяща за мен, дебатираха кандидат-гимназистите от ОУ „Васил Петлешков”

Коя професия е подходяща за мен, как да избера без да сбъркам и къде е най-перспективно да завърша средното си образование. Отговори на тези въпроси търсиха днес седмокласници от ОУ „Васил Петлешков”, чиито гости бяха консултанти от Центъра за кариерно ориентиране в Пловдив. Експертите Мая Груева, Яна Маринова и Петя Радева си разпределиха трите паралелките кандидат-гимназисти, като всяка от тях представи презентация с актуална информация в създаденото от училището събитие “Час по кариерно ориентиране”. Учениците бяха поканени на дискусията в Google meet чрез Google календара. Те разбраха каква е разликата между професионална паралелка в професионална гимназия, между профилирана паралелка в профилирана гимназия и в средно училище. Откриха, че една професия може да има няколко специалности, давайки пример с лекарите. От гост-лекторите научиха за допълнителното свидетелство за професионална квалификация, което биха получили, ако изберат да учат в професионална гимназия, както и за възможностите, които дава дуалното обучение.

По време на онлайн срещата бе представена и информация за актуалния план-прием по профили и професии и графика на дейностите, достъпен на страницата на РУО – Пловдив. Въпреки че тази година няма да разполагат с традиционния книжен справочник за прием в 8. клас, учениците се запознаха с броя на паралелките чрез възможностите на “споделения екран” и заедно със своите учители обсъдиха  балообразуването, както и изучавания чужд език за отделните профили и професии. Не бяха подминати и училищата по изкуства, като за тях информация седмокласниците ще търсят на страниците на съответните гимназии и на сайта на Министерството на културата.

Според проведена от училището електронна анкета, по-голяма част учениците са се насочили към професионални гимназии, но не липсват и седмокласници, чийто избор ще са профилираните училища.

В края на срещата кариерните консултанти насърчиха децата и родителите да им пишат, уточнявайки, че консултациите  са напълно безплатни.