Общинският съвет гласува утре пет допълнителни щата за продължаване дейността на звеното, създадено по европейска програма

DSCF0878

Центърът за кариерно обучение няма да бъде закрит, а пребазиран. Създаденото по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” звено ще се влее в Центъра за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс. Предложението на кмета Иван Тотев ще бъде гласувано на утрешната сесия на Общинския съвет. Числеността на ОДК се увеличава с пет щата от 1 януари, за да се осигури устойчивост на системата за кариерно ориентиране в училищното образование.

Доскоро Кариерният център се помещаваше на ул. “Алеко Константинов” – сградата, която вече е част от фонда на ОУ “Алеко Константинов” и където се обучават децата от начален курс. Тъй като в края на декември приключва проектът за работа на центровете, министърът на образованието Красимир Вълчев е разпратил писмо до всички кметове на общини да подкрепят продължаването на дейността им. 80 на сто от издръжката се поема от МОН, а останалото следва да осигурят общините.

Задачата на кариерните консултанти ще бъде развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта. Те ще консултират младежите и за бъдещата им реализация.