Актуализират Стратегията за младежка политика на Пловдив

Екипът на Младежки център Пловдив отправя покана към всички представители на ученически и студентски съвети, неправителствени организации и институции да вземат участие в онлайн дебат за актуализиране на Стратегията за младежка политика на града. Виртуалната среща ще се състои на 20. март (събота) от 11:00 ч. в платформата Zoom.

Целта е да бъдат представени и дискутирани основните документи, на база на които ще бъде изготвена актуализация на стратегията за периода 2021-2030 г.

Участниците ще имат възможност да представят своите идеи за развитието на младежката общност в града ни и да координират своите решения и цели в една обща кауза.

Стратегията за младежка политика включва принципи и мерки, модели на управление и финансиране на дейностите, осъществявани в изпълнение на общинските програми за младежта. Тя има за цел да дефинира основните цели и приоритети за младите хора в общината, потребностите и интересите им, устойчивото партньорство с институциите и неправителствените организации.