Събитието за участници от Пловдив и региона ще се проведе онлайн на 4 март

Ученици с интерес към физиката и науката могат да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, Физическия факултет на Софийския университет, Физико-технологичния факултет на Пловдивския университет и астрономическата обсерватория и планетариум “Николай Коперник”. Инициативата е продължение на проекта OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейската програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. В нея могат да се включат ученици от 15 до 19 години, които ще се запознаят с научните експерименти в ЦЕРН като активно преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици.

В майсторския клас младежите ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. Тази година той се организира последователно в четири града и ще се проведе онлайн, като за учениците от Пловдив и региона датата е 4 март, а организатор е ПУ. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към науката. Броят им е ограничен до 40 и ще бъдат приемани по реда на регистрация.

Програмата включва онлайн лекция за учителите за запознаване с методологията на изследванията и общи уводни лекции за ЦЕРН и Теорията на елементарните частици. След това ще има отделни лекции по методиката на измерванията за участниците от различните градове, когато ще бъдат раздадени данните.

Запис от лекциите ще бъде достъпен на страницата на събитието. Учениците ще работят самостоятелно в продължение на седмица и ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. Получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници.

Въвеждащите онлайн лекции ще се проведат седмица преди съответната видео конференция с ЦЕРН. Предвижда се отделна сесия за практически насоки за учители на 19 февруари.

Още информация може да намерите тук:
https://indico.cern.ch/event/1006029/timetable/?view=standard