Първото издание на деня на европейските автори ще се проведе на 27 март по инициатива на Европейската комисия. Целта е да се привлече интересът към европейски творци сред младежите, като се организират публични четения и посещения на писатели и актьори в клас, които да изберат любим автор, от чиято творба да прочетат откъс. Училищата могат да отправят също покани към книгоиздатели, илюстратори, преводачи, редактори.

Желаещите да се включат в инициативата, следва да заявят желание до 6 март 2023 г. на EAC-DAY-OF-THE-EUROPEAN-AUTHORS@ec.europa.eu. На същия имейл след провеждането на събитието училищата изпращат кратко описание на проведената среща в рамките на половин страница, придружено със снимки или видео.

Европейската комисия ще организира и обиколка на европейски автори в училища, библиотеки и книжарници, където те ще четат част от свои произведения.

Информация за инициативата “Денят на европейските автори“ е публикувана на: https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/books-and-publishing/day-of-european-authors.