За да се реши проблемът с недостиг на педагози, МОН създава корпус от обучени кадри, които ще бъдат пращани в най-проблемните региони срещу по-високо възнаграждение

Национална програма за обучение на хора, които не са учители, но желаят да преподават, въвежда МОН, за да реши проблема с очаквания недостиг на кадри. В някои райони, особено в големите градове, където има университети с педагогически факултети, кандидатите ще бъдат обучавани в рамките на една година, за да получат учителска правоспособност. Министърът на образованието Красимир Вълчев заяви, че недостигът на учители е главно в по-малките и отдалечени места има недостиг, докато в областните градове може да се говори дори за конкуренция.

Традиционно недостигът е по езиците и по предмети от природоматематическия профил. За да се намерят преподаватели по тях, ще се наемат и хора, които нямат учителска правоспособност, другаде ще съчетават предмети, а на трето място пенсионери ще останат да преподават една или няколко години след навършване на възраст.

Преди дни от синдикат “Образование” на “Подкрепа” обърнаха внимание върху нов феномен в образователната система – вливане на правоспособни учители, които обаче от 15-20 години не са упражнявали професията. За тях също се предвижда допълнителна методическа помощ, да се опреснят знанията, уменията и методите на работа, за да могат да се справят адекватно и да се задържат в системата.

Министерството предвижда и корпус от специално обучени учители, които предварително са се съгласили да бъдат насочени към определени училища, в които най-трудно се намират учители и където е най-неблагоприятно да се работи. Там, срещу по-високо възнаграждение, те ще работят с проблемни деца.