Майсторски клас на ЦЕРН на тема „Терапия с частици“ ще се проведе за първи път у нас та 11 февруари. Той е предвиден за ученици от гимназиите, но се допуска и участието на интересуващи се студенти. Събитието е част от програмата на IPPOG (International Particle Physics Outreach Group https://ippog.org/) в България.

Майсторският клас „Терапия с частици“ показва нагледно значимостта на фундаменталните изследвания за приложения в медицината и полезността им за обществото. Участниците ще могат да се запознаят с използваните техники за лечение на онкологични заболявания, чрез облъчване с фотонно лъчение и ускорени снопове заредени частици (протони или въглеродни йони).

Майсторският клас ще се проведе дистанционно в Zoom продължи през целия ден на 11 февруари 2022 г.

Изисквания към кандидатите са да владеят английски език на работно ниво, да имат базови компютърни умения да достъп до компютър с необходимия изчислителен ресурс – поне 8 GB RAM. Операционната система трябва да е някоя от следните: Windows 10 или Ubuntu 18.04 (или по-нова версия) или MacOS High Sierra. Изискването към кандидатите е да са инсталирали предварително пакета  matRad. Подробни инструкции, могат да бъдат намерени тук: https://indico.cern.ch/event/840212/page/17988-software-installation.

Желаещите да се включат в класа трябва да кандидатстват, като попълнят регистрационната форма на сайта. Броят на участниците е ограничен до 40, а одобрените кандидати ще бъдат информирани по електронната поща.

Програма:

  1. Увод. Ще бъдат изнесени лекции за запознаване на участниците  с основните величини и механизми, които характеризират въздействието на йонизиращото лъчение върху живите организми. Пред тях ще бъде представен и подготвения от SEEIIST проект на бъдещ център за адронна терапия и свързаните с него научни изследвания.
  2. Практическа работа. В практическата част участниците ще могат да използват специализирания софтуер matRad (създаден в Център за изследване на рака DKFZ в гр. Хайлделберг, Германия), за да разработят план за лъче- лечение и да сравнят резултатите от облъчване с фотони и ускорени снопове заредени частици.
  3. Видео конференция. Ще се проведе видео конференция, на която освен участниците от България, ще присъстват техни връстници от други държави, както и експерти от областта на адронната терапия. Резултатите на отделните работни групи ще бъдат представени под формата на презентации и ще се проведе дискусия. Ще има и викторина за всички участници в майсторския клас.