Снимката е на МУ-Пловдив от тазгодишния приемен изпит за магистри.

„Смятат да предявят иск за нанесени неимуществени вреди, изразяващи се в стрес и влошено общо психо-емоционално състояние, причинено вследствие на КСК“, коментира адвокат Лидия Димитрова, която е подала и сигнал до ректора

Снимката е на МУ-Пловдив от тазгодишния приемен изпит за магистърските специалности.

Кандидат-студенти, участници в тазгодишната кампания на Медицинския университет, оспорват решение на задача по химия и са потърсили адвокатска помощ, за да бъдат сезирани компетентните органи относно злоупотреба с техните права на изпитната сесия по биология и химия на 1 юли.

„Клиентите ми смятат да предявят и иск за нанесени неимуществени вреди, изразяващи се в стрес и влошено общо психо-емоционално състояние, причинено вследствие на КСК“, поясни за „Уча в Пловдив“ адвокат Лидия Димитрова. Тя е подала сигнал до ректора проф. д-р Марияна Мурджева, в който са описани възраженията на кандидат-студентите.

Ето и мотивите:

След публикуване на верните отговори от изпита по химия се установява несъответствие в отговора на една от отворените задачи, а именно № 3, в която се търси структурната формула на съединение и неговите производни, като е необходимо да се изразят и химичните реакции по зададените критерии, да бъдат дадени номенклатурни или тривиални названия на получените продукти и необходимите обяснения за протичащите процеси.

Като отговор на посочените условия изпитната комисия споделя мнението, че на горепосочената задача, решението следва да бъде: ,,реакцията е електрофилна заместителна и се получават два изомера о- и р-, тъй като въглеводородният остатък е активиращ о- и р- ориентант (ориентант от 1-ви род). Щом проявява геометрична изомерия следва, че съединението притежава двойна връзка и различни заместители при въглеродните атоми, между които е образувана. Възможни са два изомера“.

След проверка на отговорите на изпита част от кандидат-студентите се усъмняват в изписаното и откриват сериозни несъответствия в изнесеното решение. Вследствие на това се наложило да се допитат до специалисти в тази сфера, като същите са на мнение, че решението, вместо цитираното по-горе, следва да бъде изразено в следния вид: ,,Основен е продукта на мета заместване, т.е. m-нитро -3-фенилпропенова киселина“.

На следващо място представеното решение на комисията според тях е неправилно, тъй като не е спазено и отчетено, че: ,,пи, пи –спрежението между двойната С=С връзка и двойната С=О връзка в карбоксилната група ,както и електронните ефекти на –СООН групата които са отрицателни ( -I -M ). В резултат при третия въглероден атом възниква частичен положителен заряд, изтеглен в електронна плътност от ядрото, което се дезактивира.

При разписване на граничните структури на сигма комплексите е повече от ясно,че орто заместения сигма комплекс е енергетично неизгоден, тъй като има цял положителен заряд и значителен частичен положителен при два съседни въглеродни атома.

Поради това енергетично по-изгодно е заместване на мета място и групата свързана с ароматното ядро в случая е дезактивиращ ориентант II-род. Счита се, че основен продукт на нитриране е mнитро -3-фенилпропенова киселина.“

Открива се противоречие и в решенията на изпитната комисия, като например ,,при присъединявана на HBr e посочен продукт 3-бромо-3-фенилпропанова киселина, вярно е и означава, че комисията наистина определя, че при третия въглероден атом има частичен положителен заряд щом там е свързан бромния атом.“

Ето защо липсва логика при нитрирането, като не е спазено разпределението на електронната плътност.

Адвокат Димитрова уточнява, че предложението на пререшената задачата е представено от многократно награждаван учител по химия, чиито ученици са лауреати и носители на множество медали от национални и международни престижни състезания и олимпиади, както и на още няколко преподавателя по химия, които подготвят кандидат-студенти. По мнението им посоченият като верен отговор на задачата по химия не е приложим по отношение на кандидат-студенти, защото в литературата, която самият университет е посочил за подготовка, липсва подобен пример.

Те добавят още, че част от задачите не фигурират в учебниците и модулите за профилирана подготовка по химия и опазване на околната и не отговарят на изискванията на МУ и конспекта за подготовка за КСК, които се определят именно от университета. Според преподавателите въпросът е некоректно зададен, т.е. кандидат-студентът няма необходимия апарат за даване на коректен отговор, а термин като осмотично активни частици не присъства в нито един от посочените източници за подготовка.

„В случай, че се приеме за верен посоченият от изпитната комисия отговор, то повече от 80% от решилите задачата кандидати, които са направили заместването на m-позиция, ще бъдат ощетени с една единица от оценката си, а голяма част от тях ще направи и неконкурентно способни. Отделно от това считам, че с така посоченото решение на задачата  университетът допуска съмнение за корупционна схема и предварително изнасяне на верните отговори на тестовете. До този извод се достига, тъй като самият университет е посочил на кандидатите литература, по която същите да се подготвят. Предвид факта, че във въпросната посочена литература липсва подобен пример /за о- и рориентацията в ядрото/, както и факта, че в програмата за средно образование това не се изучава с часовете по химия, то крайният извод, какъвто и да е той, води до съмнения за некоректност“, коментира адвокат Димитрова.

И добавя, че по време на изпита на кандидат-студентите не било разрешено ползването на допълнителни листове за разписване на представените задачи, както и на темите по биология. Голяма част от тях са продължили разписването на задача 3 по химия на листа, предназначен за чернова, и към момента са притеснени дали това ще бъде зачетено от проверяващия. Младежите споделили също така, че квесторите повишавали тон, правели неуместни коментари като „почеркът ти е прекалено широк”, подхвърляли подигравки.

„Според правилата на МУ-Пловдив оценката от изпита е окончателна и не подлежи на оспорване, но искаме да дадем гласност на случая с идеята всички кандидат-студенти да получат равен шанс за прием в желаната от тях специалност“, завършва адвокат Димитрова.

„Уча в Пловдив“ изпрати питане до Медицинския университет, но до момента няма получен отговор. Ще публикуваме позицията на висшето училище веднага щом я получим.

5 КОМЕНТАРА

  1. Сигурно ще съдят и професорите на изпитите, когато ги скъсат хахахах

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.