Снимката е на МУ-Пловдив от тазгодишния приемен изпит за магистри.

„Смятат да предявят иск за нанесени неимуществени вреди, изразяващи се в стрес и влошено общо психо-емоционално състояние, причинено вследствие на КСК“, коментира адвокат Лидия Димитрова, която е подала и сигнал до ректора

Снимката е на МУ-Пловдив от тазгодишния приемен изпит за магистърските специалности.

Кандидат-студенти, участници в тазгодишната кампания на Медицинския университет, оспорват решение на задача по химия и са потърсили адвокатска помощ, за да бъдат сезирани компетентните органи относно злоупотреба с техните права на изпитната сесия по биология и химия на 1 юли.

„Клиентите ми смятат да предявят и иск за нанесени неимуществени вреди, изразяващи се в стрес и влошено общо психо-емоционално състояние, причинено вследствие на КСК“, поясни за „Уча в Пловдив“ адвокат Лидия Димитрова. Тя е подала сигнал до ректора проф. д-р Марияна Мурджева, в който са описани възраженията на кандидат-студентите.

Ето и мотивите:

След публикуване на верните отговори от изпита по химия се установява несъответствие в отговора на една от отворените задачи, а именно № 3, в която се търси структурната формула на съединение и неговите производни, като е необходимо да се изразят и химичните реакции по зададените критерии, да бъдат дадени номенклатурни или тривиални названия на получените продукти и необходимите обяснения за протичащите процеси.

Като отговор на посочените условия изпитната комисия споделя мнението, че на горепосочената задача, решението следва да бъде: ,,реакцията е електрофилна заместителна и се получават два изомера о- и р-, тъй като въглеводородният остатък е активиращ о- и р- ориентант (ориентант от 1-ви род). Щом проявява геометрична изомерия следва, че съединението притежава двойна връзка и различни заместители при въглеродните атоми, между които е образувана. Възможни са два изомера“.

След проверка на отговорите на изпита част от кандидат-студентите се усъмняват в изписаното и откриват сериозни несъответствия в изнесеното решение. Вследствие на това се наложило да се допитат до специалисти в тази сфера, като същите са на мнение, че решението, вместо цитираното по-горе, следва да бъде изразено в следния вид: ,,Основен е продукта на мета заместване, т.е. m-нитро -3-фенилпропенова киселина“.

На следващо място представеното решение на комисията според тях е неправилно, тъй като не е спазено и отчетено, че: ,,пи, пи –спрежението между двойната С=С връзка и двойната С=О връзка в карбоксилната група ,както и електронните ефекти на –СООН групата които са отрицателни ( -I -M ). В резултат при третия въглероден атом възниква частичен положителен заряд, изтеглен в електронна плътност от ядрото, което се дезактивира.

При разписване на граничните структури на сигма комплексите е повече от ясно,че орто заместения сигма комплекс е енергетично неизгоден, тъй като има цял положителен заряд и значителен частичен положителен при два съседни въглеродни атома.

Поради това енергетично по-изгодно е заместване на мета място и групата свързана с ароматното ядро в случая е дезактивиращ ориентант II-род. Счита се, че основен продукт на нитриране е mнитро -3-фенилпропенова киселина.“

Открива се противоречие и в решенията на изпитната комисия, като например ,,при присъединявана на HBr e посочен продукт 3-бромо-3-фенилпропанова киселина, вярно е и означава, че комисията наистина определя, че при третия въглероден атом има частичен положителен заряд щом там е свързан бромния атом.“

Ето защо липсва логика при нитрирането, като не е спазено разпределението на електронната плътност.

Адвокат Димитрова уточнява, че предложението на пререшената задачата е представено от многократно награждаван учител по химия, чиито ученици са лауреати и носители на множество медали от национални и международни престижни състезания и олимпиади, както и на още няколко преподавателя по химия, които подготвят кандидат-студенти. По мнението им посоченият като верен отговор на задачата по химия не е приложим по отношение на кандидат-студенти, защото в литературата, която самият университет е посочил за подготовка, липсва подобен пример.

Те добавят още, че част от задачите не фигурират в учебниците и модулите за профилирана подготовка по химия и опазване на околната и не отговарят на изискванията на МУ и конспекта за подготовка за КСК, които се определят именно от университета. Според преподавателите въпросът е некоректно зададен, т.е. кандидат-студентът няма необходимия апарат за даване на коректен отговор, а термин като осмотично активни частици не присъства в нито един от посочените източници за подготовка.

„В случай, че се приеме за верен посоченият от изпитната комисия отговор, то повече от 80% от решилите задачата кандидати, които са направили заместването на m-позиция, ще бъдат ощетени с една единица от оценката си, а голяма част от тях ще направи и неконкурентно способни. Отделно от това считам, че с така посоченото решение на задачата  университетът допуска съмнение за корупционна схема и предварително изнасяне на верните отговори на тестовете. До този извод се достига, тъй като самият университет е посочил на кандидатите литература, по която същите да се подготвят. Предвид факта, че във въпросната посочена литература липсва подобен пример /за о- и рориентацията в ядрото/, както и факта, че в програмата за средно образование това не се изучава с часовете по химия, то крайният извод, какъвто и да е той, води до съмнения за некоректност“, коментира адвокат Димитрова.

И добавя, че по време на изпита на кандидат-студентите не било разрешено ползването на допълнителни листове за разписване на представените задачи, както и на темите по биология. Голяма част от тях са продължили разписването на задача 3 по химия на листа, предназначен за чернова, и към момента са притеснени дали това ще бъде зачетено от проверяващия. Младежите споделили също така, че квесторите повишавали тон, правели неуместни коментари като „почеркът ти е прекалено широк”, подхвърляли подигравки.

„Според правилата на МУ-Пловдив оценката от изпита е окончателна и не подлежи на оспорване, но искаме да дадем гласност на случая с идеята всички кандидат-студенти да получат равен шанс за прием в желаната от тях специалност“, завършва адвокат Димитрова.

„Уча в Пловдив“ изпрати питане до Медицинския университет, но до момента няма получен отговор. Ще публикуваме позицията на висшето училище веднага щом я получим.

5 КОМЕНТАРА

  1. Пълна подигравка спрямо труда на кандидат – студентите

  2. Сигурно ще съдят и професорите на изпитите, когато ги скъсат хахахах

    • Защо не! Сега и сулъо и пулъо станаха професори.

  3. Като са по-умни от професорите, защо се натискат да учат там?

Коментарите са затворени.