Само за чужденците тестовете ще се проведат в електронна среда

Само онлайн ще приема документи за кандидатстване Медицинският университет. За поредна година пандемичната обстановка налага промени в организацията на приемната кампания, уточняват от висшето училище. Документи за магистърски и бакалавърски специалности, както и за професионални бакалаври ще се подават единствено през интернет сайта на университета от 6 до 27 юни 2022 г. Кандидатстудентски заявления няма да се приемат на място.

Остава непроменена присъственото провеждане на конкурсните изпити за българските кандидат-студенти. Кандидатите за магистърските специалности ще решават на тест с два модула – биология и химия, на които се поставят отделни оценки. Изпитът по биология включва отворени и затворени и въпроси и задачи, съобразени с учебния материал за задължителна подготовка от 8, 9 и 10 клас. Изпитът по химия включва въпроси и задачи от учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8 до 12 клас, които обхващат материал от органична и неорганична химия.

Изпитът по етика за бакалаври и професионални бакалаври ще бъде под формата на тест.

Тестовете за чужденците ще бъдат организирани в електронна среда.

Изпитите по биология и химия е на 1 юли, на 5 юли – по етика; на 6 юли – по социална медицина и здравен мениджмънт, а на 7 юли – по скулптиране. Университетът е заявил 150 бройки за медици, 100 за стоматолози и 85 за фармацевти.

Балообразуването за „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ е като сбор от оценките по български език и литература от ДЗИ и утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 42.

За специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“, „Рентгенов лаборант“, „Рехабилитатор“, „Помощник фармацевт“, „Медицински лаборант“, и „Инструктор диетично хранене“, „Инспектор по обществено здраве“,“Медицинска козметика“ е като сбор от оценките по български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и утроената оценка от конкурсния изпит по етика. Максималният бал е 24.