Създаване на онлайн платформа за лесен достъп до материали предлага проф. Карен Джамбазов, стипендии за пълни отличници – проф. Николай Бояджиев

Проф. Карен Джамбазов

 

При закрити врати премина днес срещата на кандидат-ректорите за Медицинския университет с представители на Студентски съвет. На нея не бяха допуснати никакви външни лица – нито медии, нито преподаватели или служители от вуза. Четирима се впускат в надпреварата за ръководния пост. Общото събрание е насрочено за 13 септември, когато ще стане ясно кой е наследникът на проф. Стефан Костянев.

Кандидатите влизаха по азбучен ред за дебата със студентите. На този принцип са подредени и предизборните им платформи, качени в сайта на висшето училище. Първи в аудиторния комплекс се оказа проф. Илия Баташки – бивш депутат от БСП, екс директор на МВР болницата, професор по медицина от Медицинския институт на МВР. Той бе сред опонентите на проф. Костянев в битката за първия му мандат.

„Студентите искат повишаване на квалификацията на кадрите, които ги обучават, което е напълно изпълнимо. Изложиха аргументи за участие в изпитния процес, т.е. да бъдат своеобразни контрольори, за да се гарантира прозрачност. Квалификацията на нашите преподаватели е много висока и аз съм убеден в това, но можем да гарантираме перманентно обучение, за да я повишават”, коментира на излизане от срещата проф. Баташки.

Създаване на онлайн платформа за лесен достъп до материали с профили на всички студенти и преподаватели е предложението на проф. Карен Джамбазов.  Управителят на УМБАЛ „Св. Георги”, който е специалист по ушно-носно-гърлени болести и магистър по здравен мениджмънт, специализирал е в Германия, Австрия и Италия, влезе за срещата със Студентски съвет под номер 2. Той предлага материални стимули за добри резултати на студентите, дори и тези, които са платена форма.

Като проблем проф. Джамбазов посочи начина на изпитване, който не изключва субективизма.

„Изпитите в повечето клинични дисциплини са на базата на тест, след това е практическит изпит и накрая – устният. Устният, обикновено, има най-голяма тежест. В много университети в Европа изпитът е писмен и става анонимно, като по този начин се минимализира възможността за субективно оценяване. Разбира се, това е свързано с предварителна организация и логистика на изпита. Възможно е тази практика да бъде пренесена и тук”, заяви проф. Джамбазов.

Що се отнася до въвеждането на нови дисциплини и преструктуриране на катедри, той заяви, че в платформата си е заложил разговор със студенти и преподаватели, за да се проучат нагласите и тогава да се вземе решение за конкретни стъпки в преобразуване на секции.

По отношение чуждестранните студенти, които са една трета от общия брой във висшето училище, кандидат-ректорът заяви, че англоезичното обучение е на високо ниво, но са нужни опреснителни езикови курсове за преподавателите.

„При обучението по медицина има пряк досег с пациента, затова владеенето на български език, малко или много, се налага”, поясни още проф. Джамбазов и обеща работа по социализацията на чужденците.

Специални стипендии за пълни отличници предлага третият кандидат-ректор – проф. Николай Бояджиев. Деканът на Медицинския факултет има амбициите да разшири функциите на Кариерния център, който да осигурява почасова работа на студентите в университета. В концепцията му е заложен строеж на Мултифункционална спортна зала, както и съвременно информационно осигуряване чрез служебен акаунт, който да позволява достъп до личното студентско положение и библиотечната база данни. Проф. Бояджиев смята да инициира анкетно проучване за мнението на студентите, преподавателите и потребителите на кадри за качеството на образованието в университета, както и да създаде фонд за гост-лектори от България и чужбина.

Единствената жена, кандидат за поста, се оказа последна на срещата със студентите. Проф. Марияна Мурджева – зам.-ректор по международно сътрудничество и проектна дейност, е убедена, че добрите практики и постиженията дотук трябва да бъдат съхранени и доразвити и в бъдеще. По думите й, никога досега университетът не е бил в по-цветущо организационно и финансово състояние – с разработени и действащи стратегии за учебна, научна дейност, система за качество.

„Надявам се в следващия мандат да има нов учебен корпус и библиотека, акцентът ще бъде върху консолидиране на научния потенциал и кариерно развитие на академичния състав”, коментира проф. Мурджева.