Без пауза между модулите по химия и биология, нулев прием за „Инспектор обществено здраве”, обявиха от Медицинския университет

Няма да събираме мобилните телефони, но ако видим у някого устройство, анулираме писмената работа, предупреди зам.-ректорът проф. Мария Куклева

Кандидат-студентите, които ще се явяват на изпит за магистърските специалности в Медицинския университет, трябва да работят само с химикалка, пишеща със син цвят. Това подчертаха неколкократно председателите на изпитните комисии по химия и биология в Деня на кандидат-студента, който се проведе в Аудиторния комплекс на вуза. За разлика от матурите, където изискването е да се пишеща черво химикалка. Зрелостниците препълниха до краен предел залата, за да чуят изискванията за тестовете и подробности около самата кампания. Сред желаещите да разберат детайли по организацията и провеждането имаше и 11-класници, които отсега са започнали допълнителна подготовка по химия и биология и взели категоричното решение да учат медицина, стоматология или фармация.

„Носете си две сини химикалки, макар че ние също ще осигурим достатъчно за тези, които нямат”, поясни зам.-ректорът на университета проф. Мария Куклева.

Форматът на изпита остава без промяна. Тестът съдържа два модула – по биология и химия, и се провежда без прекъсване. Куклева бе категорична, че по силите на всеки е да издържи 4 часа, още повече, че толкова е времето за работа и на зрелостните изпити. Между двата модула е разрешено кандидатите да излязат, ако искат да отидат до тоалетната. Оценяването ще се прави от отделни комисии и бележките по двата предмета ще участват самостоятелно в балообразуването. Балът се формира от удвоените оценки от теста по биология и химия плюс оценките по тези предмети от дипломата за средно образование. Университетът запазва изискването в класирането да участват само кандидати, постигнали минимум бал 24.

Приемният изпит за магистърските специалности е на 3 юли. Предварителни и пробни няма да се провеждат.

„Няма да събираме мобилните телефони. И в справочника, и в инструктажа, който ще направим в деня на теста, изрично подчертаваме, че те компрометират изпита. Но ако видим у някого устройство, анулираме писмената работа”, предупреди проф. Куклева.

И тази година вузът ще поиска 150 бройки за специалност „Медицина”, 100 за „Стоматология” и 90 за „Фармация”.  Все още не е ясен приемът за платено обучение. Местата вероятно ще са като миналата година, колкото позволява капацитетът – 20 медици, 30 стоматолози и 40 фармацевти. Таксата остава непроменена – 7090 лева. Въпреки това обаче на миналогодишната кампания 100 момчета и момичетата са се състезавали за 20-те места платено в „Медицина”. Ръководството на вуза все още умува дали да даде възможност на приети вече студенти платено да се явяват на кандидатстудентски изпит, който да им позволи да се прехвърлят по държавна поръчка. Досега това беше възможно, стига да издържат изпита и да бъдат класирани, но вероятно практиката ще бъде прекратена с мотива, че се ощетяват първокурсниците и че приетите при едни условия трябва да завършат при същите.

Ако решим половината задача, ще получим ли точки, независимо, че не сме я завършили, може ли да ползваме молив и дали е задължително чертаенето на таблици и фигури, бяха част от въпросите на кандидатите към комисиите. Проф. Виктория Сарафян, която отговаря за биологията, заяви, че ако означенията са верни, ще бъдат зачетени и препоръча да се четат внимателно условията, където подробно е казано има ли изискване за таблично представяне или не.

Изпитът по етика за медсестри и акушерки е между 8 и 12 юли. Писмената и устната част ще са в един и същи ден, като кандидатите ще бъдат предварително уведомени.

„Всички бройки за професионалните бакалаври са съобразени с посоченото от кандидатите първо желание през минали години. Анализирали сме и реализацията на завършващите. Предходната година обявихме по-малко зъботехници, защото нямаше интерес, но сега ще бъдат повече. Огромен е напливът за „Медицинска козметика”, затова сме поискали увеличение”, обясни проф. Куклева. Поради ниския интерес обаче ще има нулев прием за „Инспектор обществено здраве”. Още повече, че завършващите не можели да се реализират на пазара на труда.

За чужденците са насрочени четири дати – по една през юни и юли и две през септември. От миналата година те също се явяват на изпити. 300 е броят за „Медицина”, 120 – за „Стоматология” и 50 за „Фармация”.