Жена на 56 иска да учи психология. Най-високите минимални балове са за културен туризъм, лингвистика и софтуерно инженерство

Кандидат-студент е изброил рекорден брой желания за прием в 37 специалности. Куриозният случай излиза на обявеното днес първо класиране в Пловдивския университет. Срокът за записване на приетите е от 11 до 13 юли, а второто класиране ще бъде обявено на 17 юли, съобщи зам.-ректорът  доц.  Мария Стоянова.

Най-възрастният кандидат е жена на 56 години, която се бори за прием в специалност „Психология“, а най-младият е 18-годишно момиче, избрало „Право“. Кандидатът рекордьор е момче, което се е явило на най-много изпити – четири.

Общият брой на кандидат-студентите, подали документи за първи тур, е 5377, което е с 564 повече от миналата година. Кандидатстващите само с оценка от държавен зрелостен изпит са 2604, допълни доц. Стоянова. На изпитите от предварителната сесия през юни се явиха 1780 кандидати. От тях 231 получиха отлични оценки – 5,50 и по-високи, като този резултат им дава възможност да се запишат  в избраната от тях специалност.

Същата привилегия имаха и получилите отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности. По този ред записаните са 206, от тях най-голям брой – 29, са избрали бакалавърската програма „Софтуерно инженерство“ на Факултета по математика и информатика. Тя и сред специалностите с един от най-високите минимални балове – 33,24. Преди нея са „Културен туризъм“ с 35,52 и „Лингвистика с маркетинг“ – 34,20. Максималният бал е достигнат от всички общо 18 души, кандидатствали за специалност „Музика“, но голяма част от тях са приети с успех от предварителни изпити.

Студенти­те, прие­ти по вто­ро, тре­то и т.н. желания, които искат да пробват шанса за по-предно, трябва да по­да­дат де­кла­ра­ция по об­ра­зец при ин­спек­то­ра по специалността, в коя­то са прие­ти до мо­мен­та. Некласираните участват автоматично в следващия тур и не подават декларации.

Първото място при най-предпочитаните специалности в редовна форма е за бакалавърската програма „Софтуерно инженерство“, следвана от „Софтуерни технологии и дизайн“, „Право“,  „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Психология“, „Английска филология“, „Маркетинг“, „Приложна лингвистика – английски с втори чужд език“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“, „Бизнес информационни технологии“, „Финанси“, „Молекулярна биология“. Макар и не в челните места по брой кандидати, на голям кандидатстудентски интерес се радват специалностите „Графичен дизайн с реклама“ и „Културен туризъм“.

Увеличават се желаещите да учат природни и технически науки. Фаворити са специалностите „Информационно и компютърно инженерство“, „Медицинска биология“, „Медицинска химия“, „Фармацевтични биотехнологии“, „Автомобилна техника”. Запазва се и наложилият се през последните години висок интерес към педагогическата специалност „Физическо възпитание”.

Първата позиция при най-предпочитаните специалности в задочна форма за поредна година заема „Предучилищна и начална училищна педагогика“. След нея се подреждат „Психология“ и „Маркетинг“.

На голям брой кандидати се радва и новата специалност „Национална сигурност“, която през новата учебна година ще се изучава само в платена форма. Като първо желание в редовна форма тя е посочена от 41 души при 20 места и от 79 души при същия брой в задочно обучение.

Изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ са на 10, 11 и 12 септември, до момента за тях са се записали 26 души. За първи път тази година клас взима режисьорът Теди Москов.