Очакваният брой деца е 3200, по-ранното подаване на заявления не носи предимство

Кампанията за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година (родените през 2017 г. деца) започва на 13 май. Родителите ще могат да кандидатстват онлайн чрез електронната система за прием на ученици на Община Пловдив – http://priem.plovdiv.bg, в която ще бъдат обявени свободните места. По-ранното подаване на заявления не носи предимство – важно е да бъде спазен крайният срок, който за първото класиране е 5 юни. Резултатите от него ще станат ясни на 6 юни. Следват още две класирания – на  17 юни и 26 юни.

Очаква се кандидатстващите деца с регистрация в Пловдив да са приблизително 3200 – колкото беше приемът и през предходната година. По предварителни данни на обобщения проект за план-приема местата ще са над 3400 в 45 общински училища.

Утвърденият график с всички срокове за предвидените три класирания е публикуван на интернет страницата на системата. Ако останат незаписани деца след последното трето класиране, родителите им ще могат да подават заявления на място в училищата със свободни места.

Заявление за кандидатстване може да бъде подадено и на хартиен носител (по образец) в избраното от родителите училище по първо желание. За тези случаи срокът за участие в първото класиране е до 4 юни. Важно условие е подаването само на едно заявление – по  интернет или на хартиен носител, защото системата не позволява въвеждане на второ за едно дете.

Критерият с най-голяма тежест за прием е местоживеенето на детето. Най-голям брой точки получават тези с настоящ или постоянен адрес над 3 години в съответния прилежащ район на училището. Няма промяна в критериите за прием спрямо предходната година. Родителите могат да се запознаят с подробните правила от сайта на системата.

Електронното централизирано класиране и записване на деца в първи клас ще се проведе за осми път в Пловдив.