585 деца взеха участие в проведеното текущо класиране за прием в детските градини и яслите, за което бяха обявени само 151 свободни места. Най-много са кандидатите в яслена възраст – 405, но едва за 25 попаднаха в списъка на приетите – колкото са и местата. За първа група заявления бяха подадени за 65 деца, за втора – 67, за трета – 38 и за четвърта възрастова група – 10 деца.

Класираните са общо 53 – за първа възрастова група са 14, 6 – за втора група, 5 – за трета и 3 – за четвърта възрастова група. Приетите трябва да се запишат при директорите на детските градини и ясли до 31 януари.

Следващото текущо класиране е на 14 февруари. Свободните места за него ще бъдат обявени в до 1 февруари. Към секцията със свободните места по възрастови групи във всяка детска градина и ясла има текуща информация за броя на подалите заявления за съответното класиране. Така родителите могат да направят преценка за участващите в класирането.

В срок до 12 април ще бъдат обявени свободните места за първото основно класиране за прием (11 май) на родените през 2020 г. деца – за новите първи възрастови групи за учебната 2023/2024 година. След тази дата ще стартира подаването на заявления за кандидатстване за него. Данните в заявленията следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.