Над 6000 ученици са развивали умения в реална работа среда при пърия етап на проекта, сочат данните на МОН

Кандидатите за втория етап на проект „Ученически практики“ на МОН трябва да подадат заявление за кандидатстване до края на септември. Той ще продължи до края на 2023 година.

6 036 ученици от 172 гимназии са развивали своите професионални умения в реална работна среда във фирми и предприятия в цялата страна при първия етап на проета, който започна през август 2021 г. и приключи на 15 септември 2022 г. 1295 от тях са придобили практически опит в приоритетни за икономиката направления като машиностроенето, строителството, електрониката, енергетиката, транспортните услуги и др. За всички ученици, преминали успешно обучение, се изплаща еднократна стипендия в размер на 372 лева.

„Ученически практики “ дава възможност на ученици от професионални гимназии или училища с паралелки за професионална подготовка, навършили 16 години, да участват в обучения в реална обстановка под ръководството и контрола на наставник от съответната фирма и на наблюдаващ учител. По проекта се създават и учебно-тренировъчни фирми, в които гимназистите развиват предприемачески умения.

Общата стойност на проекта е 10 533 013 лева. Дейностите се финансират по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г.“ Целта е както да се подобрят практическите умения на учениците, така и да се засили партньорството между училищата и работодателите.