Кандидатите за детските заведения са двойно повече от свободните места, сочат данните от текущото класиране.

Обявените от директорите бройки са общо 244. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) са 49. За първа група свободните места са 59, за втора – 39, за трета – 51 и за четвърта подготвителна група – 46 места.

Заявления са подадени за общо 531 деца. Най-голям е напливът за яслените групи – 324. За първа група в класирането са участвали 103 деца, за втора  – 60 деца и за подготвителните групи общо 44.

Въпреки наличието на значителен брой свободни места, броят на класираните деца е 94 (36 в яслените групи, 19 в първа група, 17 във втора и 22 деца в подготвителните групи). Класираните следва да се запишат в срок до 16. ноември.
До края на 2020 година са предвидени още две класирания, които са съответно на 26 ноември и 15 декември.