Едва 98 деца попаднаха в списъка на приетите на текущото класиране

Кандидатите за детските ясли и градини са пет пъти повече от обявените места, става ясно от последното текущо за настоящата 2022/2023 учебна година класиране. В него участваха общо 1076 деца за обявените 187 места (56 за яслена възраст, 35 за първа група, 48 – за втора, 36 – за трета и 12 – за четвърта възрастова група). Отново най-много са желаещите за яслите -727, и за първа група – 240

Едва 98 деца попаднаха в списъка на приетите, от които 57 в яслените групи, 21 в първа група, 17 във втора и 3 деца в трета и четвърта възрастова група общо. Остават незаети 89 места.

Първото основно класиране за прием в първа група за учебната 2023/2024 година е на 11 май. Свободните места ще бъдат обявени до 12 април. Крайните срокове за подаване на заявления за участие са до 9 май за родителите, които сами въвеждат заявленията, а до 5 май за тези, ще използват възможността директорите на детските градини да въведат данните.

Подробна информация за правилата, критериите и сроковете може да бъде намерена на интернет страницата на Системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg

Важно за родителите на родените през 2017, 2018 и 2019 години е да знаят, че с преминаване към класиранията за новата учебна година след 11 април техните деца преминават към нови възрастови групи и всички стари заявления, подадени за изтичащата учебна година, са анулирани автоматично. При желание за кандидатстване в следващите класирания е необходимо да се подадат нови. За яслените групи (за децата, родени през 2021 и 2022 година) няма учебни години и всичките класирания са текущи. Техните подадени заявления няма да бъдат анулирани, а се прехвърлят автоматично към следващото класиране, ако децата не са приети.