Най-много са желаещите за яслена група – 1075, приетите са едва 254, показват резултатите от текущото класиране

1964 деца взеха участие в текущото класиране за прием в детските градини и ясли, които се състезаваха за 960 места. Най-много са желаещите за яслените групи – 1075, а класираните са 254. При кандидатстващи 690 деца за първа възрастова група, приетите са 402. Останалите незаети места за първа група са 127, тъй като не съвпадат с предпочитанията на родителите. За втора група от желаещите прием 103 деца са класирани 23, а за подготвителните групи от участващите в класирането 96 са приети 26.

13 юни е срокът, до който родителите трябва да подадат документи за записване на приетите в детските заведения.

На предстоящите класирания се очакват допълнителни места за първа група след влизане в сила на взетото решение на Общинския съвет за увеличаване на броя на децата в група до 30. По предварителни анализи тези около 450 места ще бъдат достатъчни за записване на всички  желаещи. В момента се строят 8 сгради за детски заведения, като две от тях ще приемат деца още от новата учебна година, уточняват от общината.

За яслените групи ще бъдат обявени значителен брой места през юли, август и септември, след като 3-годишните постъпят през септември в детските градини.

Следващото класиране е на 23 юни. Свободните места за него ще бъдат обявени до 14 юни вкл. Крайният срок за подаване на заявление онлайн е 21 юни, а за тези, които използват помощта на директорите – 20 юни.

Постъпването на родените през 2016 и 2017 г. деца през учебната 2022/2023 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, в които има групи за 5- и 6-годишни деца, може да бъде намерена на сайта dz-priem.plovdiv.bg в раздел „Групи в училищата“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.