Нова функционалност в електронната система за прием ще улеснява родителите, максималният брой училища, който могат да посочат, е 5

Кампанията за прием на първокласници в общинските училища за новата учебна 2022/2023 година стартира на 2 май. Местата са над 3400, а децата с регистрация в Пловдив са приблизително 3100, съобщават от общината. Което означава, че са осигурени са места за всички първокласници в 45-те общински училища.

Моментът на подаване на заявлението няма тежест при класиранията, важен е броят натрупани точки. Най-много получават децата, които имат адресна регистрация повече от 3 години в района на училището или техните братя или сестри учат в същото училище. За шеста година приемът в общинските училища ще се осъществи чрез системата на Община Пловдив за електронно централизирано класиране и записване на адрес priem.plovdiv.bg

Първото класиране ще бъде публикувано на 3 юни 2022 г. За него родителите следва да подадат заявления чрез електронната система до 1 юни 2022 г. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец своите заявления в срок до 31 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

При качване на електронно заявление е много важно то да е със статус „подадено“, а не „чернова“. Предвидени са автоматични проверки на адресните регистрации на децата и родителите следва внимателно да следят всички съобщения в онлайн системата. При класиране на дете с подадени неверни данни, то няма да бъде записано и ще участва в следващо класиране за останали свободни места.

За улеснение на родителите от тази година е добавена функционалност, чрез която при подаден от родителя верен адрес на детето системата автоматично зарежда данните за годината на адресната регистрация и групата на уседналост, в която попада. Най-голяма тежест има адресната регистрация в района на училището при уседналост над 3 години спрямо момента на кандидатстване. Максимален брой точки получават и децата с брат/сестра в избраното училище, които няма да имат навършена 12-годишна възраст към началото на учебната година.

Данните от кампаниите през предходните пет години показват, че наличните свободни места и желанията на родителите съвпадат в много голяма степен (между 94 и 97% от класираните деца са приети по първо желание). Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация.

Въпреки че за голям брой от училищата събраните точки няма да имат съществено значение, то в системата е предвидена функционалност, чрез която родителите ще могат да съпоставят броя свободни места и чакащите за тях, разпределени по сбора от събраните точки в заявленията за кандидатстване. Статистическите данни ще се променят в реално време според подадените заявления и ще се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“. Желанията могат да се променят до последния момент, преди изтичането на крайния срок.