Учениците от 2 б клас на ОУ „Димитър Талев” – единствената паралелка в начален етап, която тази учебна година прилага модела 1:1, проверяват знанията си за правопис чрез Google test в Classroom

Как се учат широки и тесни гласни с хромбук демонстрираха днес второкласници от ОУ „Димитър Талев”. Децата от 2 б клас са единствената паралелка в начален етап в страната, която през учебната 2020/2021 година прилага модела 1:1. Макар и само месец от началото на учебната година, те показаха отлични умения за работа с електронни ресурси, работа в Jamboard, отговаряха на въпроси, вмъкваха изображения в своите индивидуални устройства и споделяха готовите документи с класния си ръководител Гергана Николова. 1:1 е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил.

Гост на учебния час по български език и литература за приложение на знания по темата за тесните и широки гласни звукове бе Весела Русева – регионален мениджър на Центъра за творческо обучение, който е партньор на Община Пловдив по проекта за дигитализация и модернизация на образованието.

„Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. Особено що се отнася до ученици в начален етап, за които ограмотяването и развиването на фината моторика е изключително важно”, поясни Николова, след което даде знак на децата да четат откъси от „Котаракът в чизми”, но от chitanka.info.

След дадено от нея задание те имаха 3 минути, за да намерят информация  в интернет пространството и да отговорят на въпроса на седмицата „Кой пръв е стъпил на Луната?“

Децата провериха знанията си за правопис на гласни звукове чрез Google test в Classroom и получиха автоматична обратна връзка за получения брой точки.

В края на часа бяха възнаградени от госпожа Николова, която заложи на игровия метод чрез приложението LearningApps.org и учениците направиха упражнения по изучаваното учебно съдържание.

„В технологичния план за развитие на училището сме заложили да направим свое мини изследване на модела 1:1. Така ще можем да споделим резултатите с други училища, включително и по Национална програва „Иновации в действие“,  както и да мотивираме и други ученици и техните родители за увеличаване на паралелките 1:1 в ОУ “Димитър Талев”. При модела 1:1 най-важен е учителският екип и организацията и планирането на учебните занятия”, коментира директорът Ирина Чолакова.

Част от средствата за хромбуците и лицензите  са осигурени от общинската подпограма за модернизация на учебния процес, а останалите са от бюджета на училището.