Учители ще споделят добри практики, които помагат на учениците на развият своите компетентности

Как подготвяме децата да създават бъдещето – това е темата на педагогическия форум, който организират Министерството на образованието и науката, Регионалното управление на образованието и фондация „Заедно в час”. Пловдив ще бъде домакин на събитието, което ще се проведе на 17 март.

Събитието е част от програма ”Компетентности”, която МОН реализира пилотно с три области в страната. Пловдивска област е сред избраните да приложи компетентностния подход за работа с учениците и да сподели успехи и научени уроци от процеса.

Форум “Компетентности – как подготвяме децата да създават бъдещето” цели да открие онези практики, които помагат на различните ученици да развиват своите компетентности; практиките, които учители и директори прилагат.

Участниците ще дебатират защо е значим компетентностният подход, какво от него вече  прилагат и какво може да се надгради.

В рамките на форума учителите ще споделят успешни практики за развиване на четивна и математическа грамотност под формата на работилници. По време на 40-минутните уроци те ще обучават колегите как да приложат практиката за развиване на компетентност. Това може да стане чрез снимки, презентации, видеа или с участието на деца, учители и родители.

Педагозите ще споделят своите успехи и научени уроци на национална конференция в края на учебната година.