Гостите по Национална програма „Иновации в действие“ взеха участие в интердисциплинарни уроци и се запознаха се с модела 1:1

Как Лего образованието развива социалната и емоционална компетентност, критичното мислене и уменията за общуване на децата показа на открит урок ОУ „Яне Сандански“. Ученици и учители от иновативното ОУ “Христо Смирненски” в Карнобат и ОУ “Васил Левски”, с. Брестник, гостуваха по Национална програма “Иновации в действие”.

За провеждане на откриващата среща домакините избраха  Дома на учителя в Стария град, след което седмокласници демонстрираха приложението на LEGO Education в час по природни науки. Чрез Лего роботиката учениците могат да развият своите познания по физиката, математиката, информатиката, информационните технологии, категорични са преподавателите, които вече имат едногодишен опит от въвеждането на иновацията.

Гости и ученици взеха участие в интердисциплинарен урок “Ние, хората и светът”. Шестокласниците показаха знания по математика, човек и природа и география, работейки по групи. Темата на интердисциплинарния урок в 3 клас бе “Природни забележителности на България”. За да изпълнят поставените задания, децата трябваше да приложат наученото по човек и общество, български език и литература, технологии и предприемачество, човек и природа.

Ученици и учители демонстрираха използването на технологиите в процеса на обучение и учене, приложението на модела 1:1 в урочната работа, където всеки ученик разполага с хромбук устройство, метода на обърната класна стая, съвместно преподаване на трима и повече учители в клас.

Гостите бяха впечатлени от демонстрираните знания и умения по нова образователна програма за основни принципи на програмирането Micro:bit. Mини компютърът е с размерите на половин кредитна карта и позволява на децата да бъдат иновативни и изобретатели. Проектиран е да подпомогне учениците в първите им стъпки в програмирането. Това може да става от таблети, мобилни телефони, лаптопи и компютри.

Възможности за изследователска дейност и работа на терен в партньорство с културни институции и музеи бяха споделени в последния ден на мобилността. Заключителната част от обмена на идеи и иновативни практики бе съвместното посещение на Епископската базилика на Филипопол, която бе открита преди по-малко от два месеца. Два слоя мозайки разкриват и разказват истории отпреди 14 и 16 века. Децата научиха, че това е един от най-забележителните обекти на българското културно наследство, в който се съхраняват близо 2000 квадратни метра мозайки от раннохристянската епоха.