Учители от ДГ „Буратино“ обменят опит и добри практики с италианските си колеги по проект „Бъдещи умения и компетенции за деца“, финансиран по програма „Еразъм+“

Как се осъществява мултикултурно обучение чрез прилагане на изкуства и фолклор, какви са най-удачните подходи при развитието на ключови дигитални умения и компетенции на деца в предучилищна възраст и прилагането на интерактивни методи в педагогическите ситуации. По тези теми работиха два екипа от учители от предучилищни заведения в Пловдив и Джела, Сицилия.  ДГ „Буратино“ бе домакин на колегите си от Италия, след което нашите преподаватели гостуваха в Сицилия за обмяна на добри практики. Мобилността се осъществява по проект „Бъдещи умения и компетенции за деца“ (Договор № 2020-1-BG01-КА229-079245_1), финансиран по програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“(КА229). Пловдивската детска градина сподели опит с италианското Обединено училищно заведение „Don Lorenzo Milani“ за въвеждане на ИКТ платформи за обучение по всички образователни направления – роден език, математика, музика, изобразително изкуство, околен свят, физическо, конструкции и технологии. Двата екипа обсъждаха как симулациите и 3D визуализациите могат да направят обучението по-атрактивно за съвременните деца.

„За да отговорим на промените в глобализиращия се свят, в който сме изправени пред заплахата от природни бедствия и пандемия от вируси, образователните институции също трябва своевременно да се променим, за да осигурим адекватна подготовка на децата“, казва директорът на ДГ „Буратино“ Кристина Йончева.

Основната цел на проекта е да повиши качеството на предлаганото обучение от двете предучилищни заведения, въвеждайки най-новите ИКТ инструменти и приложения в ежедневния процес на обучение, да подобри цифровите компетентности на учители и децата и да насърчи европейското сътрудничество.

В реализираните две събития се включват по 9 учители с опит и доказана експертиза от двете страни. Обученията се провеждат като обмен на ротационен принцип в Италия и България, като под формата на презентации, семинари, групови дискусии, симулации, казуси и др. педагозите споделят опит. А на финала получават сертификат за мобилност  Europass, удостоверяващ знанията, компетенциите и придобития опит.

В продължение на седмица екипът  на ДГ “Буратино“ обменял опит с колегите от Обединено училище „Don Lorenzo Milani“ за нови методи на преподаване чрез изкуство. Гостите от Сицилия имали възможност да видят на практика как пловдивските педагози съчетават иновациите с класическите основи на Монтесори.

„Италианските колеги бяха впечатлени от факта, че Пловдив е единственият град в България, в който Монтесори методиката е приложена успешно в общински детски заведения и е осигурена приемственост между различните възпитателно-образователни етапи – ясли, детски градини и начални класове. Колегите оцениха високо богатата материална база и атмосферата в детските групи на ДГ“Буратино“, където на децата се дава свобода на избор и се прилага индивидуален подход на обучение и възпитание“, разказва Йончева.

Партньорите в проекта заедно отбелязали Деня на Европа в града под тепетата, взели участие в арт работилници за плъсти, глина, рисуване върху камък, в уъркшоп за разучаване на  български народни танци. Посетили Старинен Пловдив и възрожденския град Копривщица, оказали се зрители и на концерт на ансамбъл „Тракия“.