Сдружение „Децата на България – развитие и бъдеще“ проведе обучение за предучилищни педагози

Как немските настолни игри Хаба могат да помогнат на децата да получат знания, да общуват хармонично помежду си, с педагозите и родителите. Това разбраха предучилищни педагози от Пловдив и областта на обучение, организирано от сдружение „Децата на България – развитие и бъдеще“, във връзка с прилагане на иновативни методи за приобщаване, социализация, разпознаване на емоции. През играта с еко комплекти от дърво и текстил се тренира работа в група, умение да се взимат решения в ситуации с множество обстоятелства и да се понася загубата. Целите са самообучение и изграждане на т.нар. хармоничен триъгълник в отношенията между учители, семейство и деца в предучилищна възраст.

Теоретичната част от обучението бе водена от главен учител Бистра Чиприянова от габровската ДГ “Мики Маус”,  член на сдружението. По време на практическата част педагози от ДГ „Светла“ и ДГ „Елица“, водещи занимания с Хаба в детските градини, представиха пред колегите своя опит.

Това е третата инициатива на сдружението след Школата за настолни игри в детските градини в Пловдив и Клуба за настолни игри и емоционална интелигентност към Народно читалище „Захари Стоянов“.

Игрите са минали апробация сред педагози в предучилищна възраст, които са ги оценили по 7 критерия: достъпност, първоначален и траен интерес, поведение и спазване на правилата по време на играта, устойчивост на вниманието, реакция при загуба, както и дали детето проявява творчество и въображение, като предлага нови варианти и начини да се играе.

Резултатите от проучването, в което са участвали 500  деца от пет детски градини, са анализирани от доц. д-р Елена Събева от Пловдивския университет. Особеност на игрите с открити правила е конфликтната ситуация, която стимулира волево усилие за постигане на целта и за формиране на умения за самоконтрол. Чрез игрите „Хаба” децата се учат да спазват правила и да са част от успешен отбор, да развиват своите социални умения и формират търпение. С помощта на този вид игри те развиват активна мисловна дейност и въображение, което впоследствие ще им помогне в заниманията по математика, фина моторика,  концентрация и наблюдателност, речеви способности. Научават се да различават цвят и форма, големина, да опознават предмети, които са част от околния свят.