%d1%81%d0%b8%d0%b4-%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%8a%d0%b1%d1%81%d1%8a%d0%bd

Премиера на книгата си “Как да учим децата да учат – за да успяват” ще направи утре в Пловдив психологът Сид Джейкъбсън. Американецът ще гостува в книжарница “Хеликон” от 18 часа. Книгата е ориентирана към родителите, които искат да насочат децата си в правилната посока, тя всъщност е наръчник, който стъпка по стъпка ще им
помогне да научат децата си как да учат. Пълна е с обяснения, упражнения, насоки, списъци за проверка и напътствия.

Сид Джейкъбсън има докторат по клинична психология, експерт е в областта на невролингвистичното програмиране повече от 35 години и прилагането му в образованието. Автор е на първата книга на тази тема. Обучава и консултира
професионалисти, учители и родители по целия свят, треньор е в болници, училища, бизнес, обществени и частни организации. Има докторска степен по клинична психология.