Деца положиха клетва на младия защитник на планетата Земя и изработиха детелина на надеждата на бинарен урок пред ученици и учители от София, Бургаско и Пазарджишко

“Вече шеста година прилагаме иновативната практика за провеждане на час по гражданско образование в начален и прогимназиален етап, а резултатите се видими, затова продължаваме да надграждаме”, казва директорът на СУ „Св. Софроний Врачански“ Пенко Рисков. За това кои са подходящите теми спрямо възрастовите особености на учениците от I до VII клас педагогическият екип прави задълбочен анализ, докато разработва учебни планове и програми по предмета. С убеждението, че  темата за гражданското образование днес е особено актуална, а и дискусионна.

„В момента гражданското образование в българското училище се осъществява по-скоро на теоретично равнище, пренебрегват се практическата насоченост и приложен характер. Пренебрегва се и възможността то да се превърне в интерактивна дейност, която поощрява инициативността, креативността и отговорността на учениците“, разсъждава още Пенко Рисков.

Чрез иновативната практика училището си поставя за цел да промени постепенно насоките на работата с учениците за целенасочено усвояване на знания, умения и практика за гражданско участие, здравни и екологични компетентности, интеркултурно образование. Неслучайно започва още с първокласниците и надгражда до завършване на основно образование.

„Стъпвайки на опита, който имаме, на компетентността на учителите, отчитайки резултатите до момента, сме решени да поставим основа, като привлечем за партньори родители, държавни структури и обществени организации. Но най-вече учениците, които да ангажираме в училищни или обществени дейности“, пояснява директорът.

Добрите практики от часовете по гражданско образование учителите представиха през свои колеги и ученици от иновативното 159 ОУ „Васил Левски“ – София, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Стрелча, област Пазарджик и ОУ „Христо Ботев“ – с. Горица, Бургаска област. Мобилността се осъществява в рамките на Националната програма „Иновации в действие“. През тази учебна година пловдивското училище реализира партньорски срещи за трети пореден път.

Гостите наблюдаваха бинарен урок по гражданско образование при учителите Албена Борисова и Мирослава Нейчева. Заедно със своите шестокласници преподавателите представиха темата „Нашите традиции в Европа – различни и еднакви“. Урокът включваше знания за работа с географска карта, писмен текст, извличане на синтез на информация. Учениците заявиха открито своята гражданска позиция по въпроси, свързани с бъдещето на Европейския съюз.

Бинарен урок по гражданско образование представиха също старши учителите Минка Кирова и Недялка Лапкова с ученици от II б и III б клас. Децата показаха знания и умения на тема „Денят на Земята“. Всички ученици участваха в работилница на идеи за опазване на планетата Земя, представиха проекти и положиха клетва на младия защитник на планетата Земя. Изработиха детелина на надеждата за спасяване на Земята. Гостите получиха символични подаръци, декорирани от учениците – шишенца със семена на цветя, с които да оформят пъстри градинки в своите училища.