Учители и управленски екип от ОУ „Райна Княгиня“ преминаха обучение за работа с интерактивни технологии и платформи по Национална програма “Изграждане на училищна STEM среда”

Как да отведат на пътуване в най-отдалечени кътчета на света учениците чрез добавена и виртуална реалност научиха преподаватели от ОУ „Райна Княгиня“, които се включиха в обучение за работа с интерактивни технологии и платформи. През април училището откри STEM център с обособени шест зони. Мултифункционалната учебна зала, презентационната с интерактивен дисплей, стаите по природни науки, кътовете за учене и почивка и библиотеката са изградени по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”. Зоните осигуряват подходяща среда за всички планирани обучителни дейности и социално общуване. Стилизирано дърво, направено от гипсокартон и специално осветление, допълва дизайна. В коридора към класните стаи са монтирани стени за катерене.

Учители и управленски екип получиха конкретни насоки за това как виртуалната и добавената реалност могат да се използват при изпълнение на групови задания, за да визуализират учениците работата си по даден проект, правейки го възможно най-интерактивен. Акцент по време на квалификацията бе създаването на цялостен модел на STEM обучение, базиран върху използването на технологични инструменти.

Подходът STEM е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот, обясниха обучителите на пловдивския педагогически екип. Фокусът е поставен върху наука, технология, инженерство, математика, но четирите дисциплини не се преподават като отделни предмети, а чрез интегриране на дейности, за да могат децата да правят взаимовръзки и да изграждат модели на ситуации. Препоръките към учителите бяха в рамките на урока да осигуряват среда, която е възможно най-близка до реалната.

Педагозите получиха конкретни напътствия за спецификата при провеждане на виртуална лабораторна работа в часовете по природни науки и за включването на децата в научни изследвания чрез специално разработени образователни ситуации.

Стаите по природни науки са обзаведени с модулни маси, които позволяват прегрупиране и задания за работа в екип в зависимост от темпото на всяко дете. Макети, енциклопедии и настолни игри са на разположение за онагледяване на уроците. Абсолютен хит е работната станция по природни науки. zSpace е единствена по рода си тип образователна технология, която комбинира виртуална и добавена реалност в обучението по STEM дисциплините.

На колкото повече сетива се въздейства, толкова по-качествен е учебният процес, категорични са учителите. Десет преподаватели от училището вече имат разработени собствени уроци за STEM среда по Околен свят и математика в 1 клас, по Човекът и природата в 3 клас, по физика и по български език в 7 клас; по английски, Човекът и обществото и Човекът и природата в 4 клас, по ИКТ и по Математика в 5 клас, както и за занятие на група по интереси „Природата около мен“. Уроците са публикувани в онлайн платформа за комуникация и популяризиране на добри практики в областта на образованието www.teacherwef.bg