По вариант 1 пишат 12-класниците на втория задължителен ДЗИ по профилиращ предмет

Казусът за анализ, синтез и оценка на проблемна ситуация и взимане на решение затрудни най-много днес зрелостниците, които се явиха на матура по предприемачество. ДЗИ по този предмет се провежда за първи път и на него бяха допуснати 87 абитуриенти от Пловдив и областта. Всички бяха разпределени в СУ „Св. Климент Охридски“. Задачата им беше да анализират, синтезират и оценят проблематична ситуация, пред която е изправен производител на храни, и да изберат алтернативно решение.

По вариант 1 пишат днес 12-класниците на втория задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет. Изпитният вариант беше изтеглен в МОН в присъствието на заместник-министъра на образованието Мария Гайдарова, експерти и журналисти. 1990 ученици от Пловдивско избраха да защитават проект, а 2019 държат изпит за професионална квалификация. Училищата правят график за практическата част според спецификите на професията.

На матура по предприемачество се явиха ученици от СУ-та, които във втори гимназиален етап са изучавали учебния предмет за придобиване на профилирана подготовка. Те трябваше да се справят с тест от 45 задачи: 30 с избираем отговор, 14  – със свободен и 1 казус. Максималният  брой точки е 100.

„В училище решавахме пробни тестове, но казусът много ме затрудни“, призна абитуриентка от СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Надява се да се е справила с останалите въпроси, но не смята в бъдеще да се занимава с бизнес. На същото мнение бяха и момичетата от СУ „Св.св.Кирил и Методий“ в Асеновград, които се изпотили с изчисленията. Изключение прави обаче Анелия, която успяла да пресметне необходимото, отчитайки разходи и евентуални приходи при производството на бисквити и шоколад. Амбицията й е да кандидатства във Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет.

Добре, че можеше да ползваме калкулатор при решаване на задачите, казва Мария, също от Асеновград, която се надява на добра оценка, тъй като смята да учи висше, но все още не е избрала специалността.

Новата система намалява броя на желаещите да държат матура по биология като профилиращ предмет – 174. До момента тя  бе сред най-предпочитаните като общообразователен предмет. На география и икономика искат да се явят 106, на математика – 99, а 70 – на история. За италиански език заявления са подали 49, за испански – 44, за философски цикъл – 42, за френски – 40, за химия и опазване на околната среда – 33, за руски – 32. За първи път няма нито един желаещ за физика.

Част от избралите матура по история и цивилизации анализираха информационни източници по темата за овладяването на Космоса. Останалите разсъждаваха върху особеностите на политическото развитие на България между двете световни войни на XX век.

Защо Бургас може да бъде определен като „умен град“ беше въпросът по география и икономика.

Казусът на изпита по философия изискваше размишления за естетическия вкус. Решилите да пишат есе имаха избор между два фрагмента от философски текстове: „…човек не е нищо друго освен това, което сам се направи“ (Жан-Пол Сартр) и „В цялата вселена всичко, което искаме и върху което можем да въздействаме, може да се употреби и само като средство; единствено човекът и с него всяко рационално създание е цел сама по себе си“ (Имануел Кант, „Критика на способността за съждение“).

Ученичка от Френската гимназия не бе допусната днес до изпит, тъй като не е носила документ за самоличност. Тя е трябвало да се яви в ЕГ “Пловдив”, но там станало ясно, че има само служебна бележка, не и лична карта.

87 абитуриенти се явиха на немски. По информационни технологии желаещите са 81. На матура по информатика са 9 зрелостници, по музика са само трима. За специалност “Приложно програмиране” младежите разработваха софтуер за трислойни модели.

Междувременно днес стана ясно, че министерството на образованието е предотвратило хакерска атака в нощта преди първата задължителна матура за зрелостниците по български език и литература. От ведомството не уточняват какъв тип атака е била, но за да я пресекат, е бил спрян достъпът до сървърите на образователното министерство от чужбина.