Промениха наредбата, която дава зелена светлина за прием без кандидатстудентски изпит

Кабинетът разреши влизането по специалност “Право” без изпит, като прие промени в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „юрист”, съобщи правителствената пресслужба.

С промените се премахва и отпадането на задочната форма на обучение, което бе планирано за 2020/2021 г. Необходимостта от отмяна е вследствие на решение на Комисията за защита от дискриминация, в което се посочва, че възможността за обучение в специалност „Право“ само в редовна форма създава неравно третиране спрямо лицата с увреждания и упражняващи правото си на труд. До изготвянето на нова наредба от сформирана вече работна група в Министерството на правосъдието, ще остане в сила и ще се прилага сега действащата. В нея се приемат промени с цел свеждане до минимум събирането на големи групи от хора във висшите училища.

С изменението се дава възможност за учебната 2020/2021 година висшето училище да избере как да организира приема, но не чрез задължителните писмени конкурсни изпити по български език и история на България. В настъпилата извънредна обстановка може да избере друг формат или след решение на Академичния съвет да приемат и без конкурсен изпит кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити.

Предложението е продиктувано от настъпилите извънредни обстоятелства във връзка с пандемията от COVID-19 и има за цел осигуряване на възможност за прием на студенти по специалността „Право“ без полагане на присъствени приемни изпити, се казва в мотивите за промяна.

Заради коронавируса за учебната 2020/2021 година Академичният съвет на Софийския университет реши да се признават оценките от държавните зрелостни изпити като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми. Кандидатстването в специалност “Право” ще се осъществява с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование. НБУ пък реши да проведе изпитите за всички свои специалности, както досега, но вече онлайн, включително за право и архитектура.

От Юридическия факултет на Пловдивския университет заявиха преди седмица, че ако бъдат направени изменения в нормативната уредба, която да позволява приемът да се осъществява по различен от досегашния начин, имат готовност да се съобразят с новите условия и да премахнат задължителните изпити. Заседанието на Академичния съвет, на което ще бъде взето окончателното решение, е на 1 юни. По информация на “Уча в Пловдив” вузът ще даде възможност за прием и чрез кандидатстудентски изпити, и с резултати от ДЗИ. Оценките ще са равностойни. Мотивите са, че има зрелостници, които се подготвят повече от година за изпитите, но мнозина от тях не са посочили историята като втора или матура по желание.