След анкети с родители и ученици ръководството прави предложение за преобразуване. Общинският съвет ще се произнесе в четвъртък

16711911_10206579116275992_6751579078731040521_n

 

Училище „Йордан Йовков“ да се преобразува от основно в обединено, което ще позволи на учениците да продължат обучението си  до 10 клас според новия Закон за предучилищното и училищно образование. Предложението за промяната на статута е внесено в Общинския съвет от кмета Иван Тотев и ще се разглежда на сесията в четвъртък.  Ако градският парламент гласува „за” и просветното министерство даде съгласие, решението влиза в сила  от 1 септември.

В Обединеното училище учениците ще завършват първи гимназиален етап и имат възможност да придобият квалификация по част от професия. Учебната 2016-2017 година е последната, през която основните училища ще обучават ученици в 8.клас. Тази година основно образование ще завършат два випуска – учениците в 8.клас по стария закон и 7-класниците по новия.

След направените анкети с родители и ученици, става ясно, че те изявяват желание да продължат образованието си в „Йордан Йовков“. 100% от учениците са от малцинствата. Педагогическият и Общественият съвет на училището единодушно подкрепят предложението на директора Таня Николова.

ОУ „Йордан Йовков” е сред пилотните 8, които бяха включени в проекта „Иновативни училища” на „Световен образователен форум България” и Община Пловдив. Това означава работа прилагане на модерни практики, проектно ориентирано обучение и трансформация на учебната среда.

„Познатият учител е важна предпоставка за нашите деца да продължат образованието си. Освен колегите с опит, имаме и млади, дошли директно от студентската скамейка. Не е маловажен фактът, че нямаме текучество на кадри. Освен това системно обновяваме материалната база”, коментира за „Уча в Пловдив” Таня Николова.  Преподавателят по химия и биология Петя Ангелова попадна в телевизионната поредица на МОН и БНТ „Най-добрият учител, когото познавам”. Филмът за нея вече е заснет и предстои да се излъчи.

В училището има 233 деца от първи до осми клас. Сградата е санирана по програма „Козлодуй“.  Помещенията на бившия Междуучилищен  център,  които ОУ „Йордан Йовков“ ползва, могат да бъдат преустроени за професионалната подготовка на учениците.